Статии филтрирани по дата: Понеделник, 27 Януари 2020

През изтеклата година се наблюдава спад в собствените приходи в сравнение с 2018 г. Достигнат е максимумът, затова трябва да се мисли за други приходоизточници. Това каза кметът Донка Михайлова по време на общественото обсъждане на бюджета. От отчета се видя, че финансовото здраве на общината е добро, в приходите ръстът е 2,3 млн. лв., в разходите – 1,9 млн. Годината е приключена с преходен остатък 3,173 млн.лв., като най-много е преходният остатък в раздел „Образование”.

Публикувана в Общество