Статии филтрирани по дата: Вторник, 23 Юни 2020

И през настоящата година Община Троян даде възможност на неформални структури на гражданското общество; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост; читалища; културни институции; църковни настоятелства; училища и детски градини; юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; кметства и кметски наместничества да кандидатстват със свои проектни предложения за реализиране на проекти по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. За целта беше предвиден бюджет от 30 000 лв.

Публикувана в Общество

Дарения от по 7000 лв. получиха два от фондовете на Община Троян - Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян и Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян. Големите дарения са от семейство Хачикян и  постъпиха през последните два месеца. Семейството има намерение да дари и този месец 7000 лв. за друга социални кауза на общината. Дарените вече суми ще помогнат както за сбъдването на голямата мечта на троянски двойки, така и за лечението на наши съграждани.

Публикувана в Здраве