Статии филтрирани по дата: Събота, 01 Май 2021

Събитието се проведе на 29.04.2021 г. пред бл. 2 в ж.к. "Младост", който е един от последните обекти на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Финансиран е по договор "Енергийна ефективност в периферните райони-3", която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони. Бенефициентът е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1449980,58 лв., от които 1 274983,49 лв. европейско финансиране и 224997,09 лв. – национално съфинансиране.

Публикувана в Общество