Статии филтрирани по дата: Четвъртък, 09 Септември 2021

На 8 септември пред екипа на ДГ „Звънче” – с. Калейца, ръководството на Община Троян представи новия временно изпълняващ длъжността директор - г-жа Павлина Муташка-Иванова, която е с дългогодишен опит в управление на образователни институции в община Бяла Слатина.

Публикувана в Образование

Уважаеми граждани и ръководители на предприятия, съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян,  срокът за подаване на декларации  за определяне размера на такса битови отпадъци според количество за 2022 година е определен от 1 септември до 31 октомври на 2021 година. Декларации по образец се подават  лично или чрез упълномощено лице в отдел „Местни приходи“, находящ се на ул. „Раковски“ 55 или чрез пощенски оператор с писмо с обратна разписка в срок до 1 ноември 2021 г.

---

Отдел "Местни приходи", Община Троян>

Публикувана в Общество