Статии филтрирани по дата: Петък, 13 Май 2022

На 10 май в залата на Общинския съвет – Троян,  общинската администрация организира форум “Образователни иновации и съвременни методи на преподаване в община Троян”. Събитието бе посветено на Деня на Светите братя равноапостоли Кирил и Методий – 11 май, и на 24 май - Ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. То се проведе за реализиране на дейностите, заложени в Плана за изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието на Община Троян за периода 2021-2024 г. Форумът включваше представяне на съвременни методи на преподаване в училищата и детските градини, резултатите от въведените образователни иновации и споделяне на добри практики, които предопределят политиката и тенденциите за развитие на образователните институции в община Троян. Събитието беше отворено за родители, граждани, журналисти, културни и образователни дейци. Гости на форума бяха г-н Виктор Стойчев – областен управител на област Ловеч, г-жа Соня Недкова и г-жа Стоянка Цанова – експерти от Регионалното управление на образованието. В своето приветствие г-н Стойчев говори за възрожденския дух на образование в община Троян, за необходимостта от гъвкавост, за резултатите от добри практики, които ще бъдат подкрепени от МОН  и областната администрация в Ловеч. Г-жа Недкова сподели, че училищата в Троян има какво да споделят и вземат едно от друго.

Публикувана в Образование

Ученици от VIII до XII клас от училищата в община Троян участваха в дискусия по метода „Световно кафене“, състояла се на 10.05.2022 г. в Информационно-културен център - Троян.

Публикувана в Образование