Четвъртък, 13 Февруари 2020 08:52

Приемат бюджета за 2020

Днес на шестото заседание на Общински съвет – Троян ще бъде приет отчета за изпълнение на бюджета на Общината за 2019 година, както и бюджета за тази година.

Публикувана в Общество

Имах нагласа за тази сесия да не съм активен на трибуната. Просто, малко почивка исках да си дам, а и след проведените дебати в комисиите нищо не предвещаваше да назрява някакъв конфликт. Важните точки в сесията имаха рутинен за разглеждане характер. Това бяха мандатната програма на Кмета и планът за работа на общинския съвет. Така или иначе, това не се случи и в тази връзка бе продиктувано и желанието ми да споделя някои размисли и впечатления от последната сесия на ОбС Троян.

Публикувана в Общество

Днес (28.11) от 13,30 е поредното заседание през този месец на новия общински съвет. В него, както и в предното, отново има две точки - Определяне на постоянни комисии на Общински съвет - Троян и Избор на заместник председатели на Общинския съвет.

Публикувана в Общество
Вторник, 19 Ноември 2019 20:08

Няма новости под троянското слънце

Ако някой е очаквал промяна на днешното извънредно заседание на общинския съвет, вероятно ще остане разочарован. На двете най-важни места в местната власт отново са същите хора – кмет Донка Михайлова, и председател на общинския съвет Петко Пенков. БСП и ГЕРБ. Как се стигна до това?

Публикувана в Общество

На 7 ноември бе проведена учредителната сесия на троянския Общински съвет за мандат 2019 - 2023 г. Областния управител на област Ловеч Ваня Събчева водеше процедурата по инаугурацията.

Публикувана в Общество
Четвъртък, 07 Ноември 2019 08:58

Новите избраници се заклеват днес

От 13,30 часа е тържественото заседание, в което в присъствието на областния управител новият кмет на Троян Донка Михайлова и новите общински съветници ще произнесат своята клетва и ще встъпят в длъжност официално.

Публикувана в Общество

Икономисти, юристи, педагози, медици – хора с такова образование преобладават в новоизбрания троянски общински съвет.

Публикувана в Общество

На 07.11.2019 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. в салона на Община Троян ще се проведе заседание за конституиране на новоизбрания Общински съвет – гр. Троян и встъпване в длъжност на г-жа Донка Михайлова, кмет на Община Троян и избраните кметове на населените места от общината.

Публикувана в Общество

На проведеното заседание на Общински съвет Троян на 26 юли с едноминутно мълчание бе почетена паметта на внезапно починалия през миналия месец общински съветник от ПП ГЕРБ – д-р Пламен Нанков. Местните парламентаристи приеха да бъдат отпуснати средства в подкрепа на семейството на д-р Нанков. На негово място, влиза Лалю Драголов, които официално положи клетва като общински съветник.

Публикувана в Общество

На последното за годината заседание на Общински съвет-Троян, Община Троян внесе Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян. Наредбата беше приета на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а целия ѝ текст може да прочетете на: https://obs.troyan.bg

Съгласно така приетата Наредба, почасовите дейности се организират в рамките на работната седмица, извън регламентираното работно време за детската градина – в рамките на два астрономически часа, от 18 до 20 ч., при записани минимален брой 6 деца. В детската градина може да се организират съботно-неделни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата, като дейностите се организират в разновъзрастова група при записани най-малко 10 деца, в рамките на четири астрономически часа на ден – от 8.30 до 12.30, без осигуряване на хранене. Ползването на допълнителна услуга по отглеждането на деца по желание на родителите се организира от детската градина и се заплаща в размер, посочен в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Троян: Съгласно чл. 27, ал. 13 „За ползване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина, се дължи такса на час:

1. Почасови дейности (от 18.00 часа до 20.00 часа) – 3.50 лв./час

2. Съботно-неделни дейности от 8.30 часа до 12.30 часа:

  • от 01.04. до 31.10. - летен период – 2,70 лв./час;
  • от 01.11. до 31.03. -  зимен период - 3,50 лв./час.“
Публикувана в Общество