В началото на настоящата година, кметът Донка Михайлова организира приемни във всички населени места на територията на община Троян.

Заедно с експерти от администрацията, кметът Михайлова се срещна с всички жители, които искат да поставят своите въпроси, по предварително обявен във всяко населено място график.

Публикувана в Общество

В началото на годината, какъвто беше и поетият от Ръководството на Община Троян ангажимент, „Кухнята-майка“ в ДГ „Буковец“ заработи успешно. Предприемането на тази мярка целеше преминаване към обединено приготвяне на храна, за да се постигне по-здравословно и качествено хранене на децата в детските градини и да се намалят режийните разходи, което от своя страна да доведе до по-ефективно управление на финансовите ресурси.

От първия месец на новата година кухнята заработи. За целта кухненският блок на детска градина „Буковец“ беше модернизиран и дооборудван с необходимата съвременна техника, за да отговори напълно на всички съвременни изисквания. Ремонтирана беше електрическата инсталация и бяха извършени строителни работи за обособяване на необходимите помещения. Към кухненското оборудване, с което градините разполагаха, бяха закупени и допълнителни електроуреди, както и термо-съдове за доставяне на готовата храна до всички детски градини достатъчно топла. За стартиране на дейността на кунята-майка беше изготвена технологична схема, т. н. „Хасеп система“ (система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция). В кухнята е назначен и технолог, който да отговаря за качеството и контрола на приготвяната храна.

Съгласно закона за обществените поръчки беше проведена процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Буковец“, гр. Троян“ и радващото е, че  всички обособени позиции: 1. Хляб и тестени изделия 2. Мляко и млечни хранителни продукти 3. Месо и месни хранителни продукти – пилешко, пуешко, заешко месо и риба 4. Месо и месни хранителни продукти – телешко, свинско месо и агнешко месо 5. Яйца 6. Пресни плодове и зеленчуци 7. Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”, бяха спечелени от троянски фирми- Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД,; „ИРАМАКС ТРЕЙД“ ЕООД; „Родопа Троян“ ООД“; ЕТ „Теменуга Парушева“.

Вече всички деца, посещаващи троянските детски градини, се хранят с приготвената в Кухнята-майка храна.

От началото на 2019 г. настъпи и друга промяна в организацията на храненето на най-малките деца – децата от яслените групи в ДГ „Буковец“ и ДГ „Мир“. Те вече получават качествена и здравословна храна от Детска млечна кухня, която е специализирана в приготвянето на ястия за децата до 3-годишна възраст.

 

*По информация от Община Троян

Публикувана в Общество

С посланиците на четири големи държави – Русия, Япония, Китай и Индия, се срещнаха кметът Донка Михайлова и управителят на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак Иван Чакъров.

Публикувана в Общество

На 24 януари кметът Донка Михайлова отново представи отчет на бюджета за предходната година и презентира пред гражданите проект на бюджет 2019 г.

На ежегодното обсъждане бяха поканени общински съветници, представители на институции, учебни заведения, граждани, медии.

Публикувана в Общество

По покана на Комисията по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите, кметът Донка Михайлова беше гост на официално събитие – изложба „Дари живот“, която беше открита на 23.01. в Народното събрание.

Публикувана в Култура

На основание Закона за публичните финанси и във връзка с предстоящото внасяне на проект на бюджета на община Троян за 2019 г. в общинския съвет, на 24 януари от 17:30 часа в салона на общината ще се проведе обществено обсъждане.

Публикувана в Общество

В тазгодишното, трето по ред, издание на коледната инициатива „Подари на непознат“ се включиха отново десетки троянци и приятели на Троян. Подаръци пристигаха в Община Троян дори след коледните и новогодишните празници.

Публикувана в Общество

На последното за годината заседание на Общински съвет-Троян, Община Троян внесе Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян. Наредбата беше приета на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а целия ѝ текст може да прочетете на: https://obs.troyan.bg

Съгласно така приетата Наредба, почасовите дейности се организират в рамките на работната седмица, извън регламентираното работно време за детската градина – в рамките на два астрономически часа, от 18 до 20 ч., при записани минимален брой 6 деца. В детската градина може да се организират съботно-неделни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата, като дейностите се организират в разновъзрастова група при записани най-малко 10 деца, в рамките на четири астрономически часа на ден – от 8.30 до 12.30, без осигуряване на хранене. Ползването на допълнителна услуга по отглеждането на деца по желание на родителите се организира от детската градина и се заплаща в размер, посочен в Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Троян: Съгласно чл. 27, ал. 13 „За ползване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина, се дължи такса на час:

1. Почасови дейности (от 18.00 часа до 20.00 часа) – 3.50 лв./час

2. Съботно-неделни дейности от 8.30 часа до 12.30 часа:

  • от 01.04. до 31.10. - летен период – 2,70 лв./час;
  • от 01.11. до 31.03. -  зимен период - 3,50 лв./час.“
Публикувана в Общество
Страница 4 от 4