Продължава приемът на граждани от служители на МВР по места в малките населени райони. График за месец октомври.

Продължава приемът на граждани от служители на МВР по места в малките населени райони. График за месец октомври. Снимка: ОД на МВР - Ловеч

От няколко години мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОД на МВР провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.

Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции.

Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През октомври графикът на мобилните екипи на територията на община Троян са:

  • 10.10.2019 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. с. Ломец;
  • 10.10.2019 г. от 11.00 ч. до 12.00 ч. с. Калейца;
  • 10.10.2019 г. от 13.00 ч. до 14.00 ч. с. Велчево;
  • 10.10.2019 г. от 14.00 ч. до 15.00 ч. с. Дебнево.

Приетите сигнали се завеждат в деловодството на съответното районно управление и се предприемат действия.

Споделяне