Петък, 27 Ноември 2020 19:31

Откриване на изложбата, посветена на 110 г. от раждането на Иван Шошков

Надежда Бурева до автопортрета на Иван Шошков Надежда Бурева до автопортрета на Иван Шошков Снимки: Галерия "Серякова къща"

Откриването се осъществи на улицата пред галерията "Серякова къща" заради усложнената епидемична обстановка, затова дойдоха и малко хора.

След встъпителните думи на галеристката Мариела Шошкова, че троянци ще видят уникална за нашия град изложба, думата взе директорът на МНХЗПИ Елеонора Авджиева. Тя проследи работата на музейните работници за съхраняване и експониране картините на Иван Шошков. Троянският музей притежава значима колекция картини на художника. За това свидетелства и отношението на Светлин Русев, който прерамкира и реставрира 35 подбрани от него художествени творби за изложба в Националната художествена галерия на 14.05.2004 г. Ел. Авджиева припомни и други изложби, в които са били включени картини на Ив. Шошков. Представи настоящата изложба, в която са показани 126 обновени картини, прерамкирани и реставрирани с финансиране от Община Троян. Преиздадена е и дипляната отпреди 10 г. със спомоществователството на родолюбивия троянец Тихомир Ковачев. В изложбата са показани и много ценни документални свидетелства за творчеството на Иван Шошков във витрини. Особено любопитен е албумът с фотографии на негови творби с пояснения от художника. В табло чрез снимки се виждат различни житейски моменти на твореца. Авджиева прочете публикации в троянски медии от миналото, които свидетелстват за значимостта му още в годините на неговото израстване.

От словото присъстващите научиха, че музеят притежава забележителна колекция – 348 творби на Иван Шошков, може би най-голямата в България. Всички те, а също архивни материали, лична библиотека, писма са предоставени от сестра му Мария и нейния съпруг Стефан Кадийски. Стойността на дарението е 34 410 лв. Съобщи и за други дарения. За всичко се полагат системни грижи, за да се представи творчеството на Ив. Шошков в целия си блясък, достойно за един национално значим творец. В личен разговор директорката сподели, че се пазят при подходяща температура.

Накрая представи изследователя на художници Иво Милев, който в изданието за изкуствоведа Кирил Кръстев "История на българското изобразително изкуство" е оценил Иван Шошков като най-ярък представител на троянската художествена школа. Милев нарече художника самороден гений, еднакво интимен и монументален. Даде висока оценка за работата на музея.

Разглеждането на изложбата стана при спазване на предписаните от лекарите мерки.

По-долу може да намерите видеозапис и снимки от откриването.

Снимки и видео: Галерия "Серякова къща"

www.HemusNews.com

Медия

110 години от рождението на художникът Иван Шошков - официално откриване на изложбата в Троян Видео: Мариела Шошкова