Събота, 10 Юли 2021 19:20

Студентска работилница открои проблемите и даде идеи за развитието на Националното изложение в Орешак

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак може да се превърне в ключов обект от културно значение в община Троян. Тук може да има детска работилница за занаяти, ракиджийница, която да показва как се е добивала гордостта на Троянския край, пряка връзка с манастира, добре решени местенца за кафе и отдих, повече паркови скулптури и т.н., сцена за прояви на открито, в каквато да се превърне неизползваната палата 5, като се остави покривът и се премаахнат стените. Това е основното заключение на студенти и специализанти от Университета по архитектура, чиято творческа работилница -  летен стаж „Наследство с бъдеще“, бе посветена на изследване и идеи за развитието на комплекса. Пред журналисти младите хора представиха своите предложения. Тръгнали са от взаимовръзката сгради-среда-бранд-хора. 

Сред посочените недостатъци, откроени от външния, необременен поглед, бяха занемареността в някои части и главно в периферията, течовете в палатите, архитектурно-стиловата несъвместимост при палати 3 и 4, заблуждаващ посетителите втори вход, водещ към мебелното изложение, изоставената палата 5, непроменяните с години постоянни изложби, които няма с какво да привлекат посетители за повторно идване. Сред предимствата на комплекса са уникалният парк с видово разнообразие, интересните експонати, различните фестивали. 

За една седмица студентите са събрали архивна и актуална документация и информация за състоянието на двете сгради, провели разговори с автора на архитектурата и управата на комплекса, организирали публична дискусия върху идеите и предложенията си с представители на местната общност.

Резултатите от работилницата ще се ползват за по-нататъшна подготовка на концепция, бизнес-план и проект за развитие на неизползваните зали на изложението. 

Инициатор на работилницата е Община Троян,  организатори — Националното изложение, Катедра “История и теория на архитектурата” към Университета за архитектура, строителство и геодезия в София и неправителствената организация ГРАДОСКОП. Проучването на студенти от архитектурния факултет на Университета за архитектура, строителство и геодезия в София бе тяхна лятна учебна практика с научни ръководители д-р арх. Анета Василева и д-р арх. Емилия Кълева.

“Благодарни сме за креативните идеи и задълбочената работа на младия екип, който работи изцяло безвъзмездно през последната седмица за развитие на потенциала, който имаме тук в Изложението в Орешак.”, каза Донка Михайлова, кмет на община Троян. “Ще ползваме резултатите от тази работилницата за подготовката на конкретен план за действие, който ще включва краткосрочни и дългосрочни действия. Ще пристъпим към по-задълбочено експертно обсъждане на предложената концепция, развитие на бизнес-план, подготовка на процеса за проектиране и адресиране на различни финансови източници, с които можем да реализираме концепцията.”

“Предстоящата 50-годишнина на Изложението, която отбелязваме тази година, е стимул и мотивация да работим за реализация на тези смислени идеи, които съвпадат с нашата визия за развитие на НИХЗИ, добави Иванка Джабраилова, управител на “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата — Орешак”. “В плана ни за отбелязване на годишнината ще влязат стратегически предложения като това за по-успешното брандиране на Изложението, по което можем да започнем работа веднага.”