Младежи от Дневния център за лица с увреждания дариха за паметник на Васил Левски в Троян

В навечерието на 19.02. младежите със свои учители посетиха кабинета на Венелин Ангелов – председател на Общинския комитет "Васил Левски" – Троян. Той им разказа за отдавнашната идея за построяване паметник на Апостола в нашия град. Съобщи за заболяването на видния скулптор Георги Чапкънов, поради което не може да завърши започнатия паметник. Ще се постави ново начало с конкурс за проект на нов  паметник. Поканени са известни скулптори. Младежите слушаха с интерес и задаваха въпроси.

Венелин Ангелов подари на гостите книги за Васил Левски и картички с неговия образ. Оказа се, че в Центъра нямат библиотека и Николай Тодоров предложи идеята подарените книги да са първите в една бъдеща такава. От комитета обещаха бъдещо съдействие при осъществяване на кампания по набирането на книги за детска библиотека в Центъра. Председателят на комитета връчи и грамота за направеното дарение. Младежите подариха изработени от тях мартеници на членове от комитета.

Срещата беше ползотворна и вълнуваща. Членовете на комитета изразиха желание да посетят Центъра и се запознаят със заниманията на децата, както и да направят беседа с тях по темата за Васил Левски.

Споделяне

Галерия със снимки