Петък, 08 Март 2019 09:05

Обосноваване на ценностите в демократичната държава

На 7.03. от 18 ч. в Информационно-културния център Гражданско сдружение "Родина" организира втора дискусия. Водещ отново бе Мариян Данчев.

Уводните думи на лектора изтъкнаха важността на темата за ценностите в България и Европа. Позова се на призива на Емануел Макрон към европейските граждани за нуждата от ценности, които ни обединяват. Прочете Преамбюла към българската конституция, в който са записани общочовешките ценности свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Разглеждайки ценността като основа на нещо, което трябва да стои здраво, Данчев даде пример с основата на една сграда- нещо, което е общо за всичко, което се изгражда върху нея. Същите принципи важат и за обществото ни- не може да бъде изградено здраво, уредено общество, ако няма обща, обединяваща платформа от разбирания, които да служат като верен ориентир, като отправна точка, да носят всичко останало.Водещият цитира Иван Хаджийски, който пише за трите обществени съставки-стопанство, политика и идеология. Разкри, че  целта на лекцията му е да акцентира върху идеологията. Стигна до извода, че е дошло времето да бъде изяснена идеологията на днешната демократична България като част от Европа, защото в противен случай обществото ни ще остане недоразвито. Изрази личното си разбиране, че идеологията е набор от положителни идеи, които е нужно да изправим срещу негативните. Изводът е, че демократичната държава не може да се лиши от положителна ценностна идеология, която ясно да определи ценностния порядък. Липсата на такъв води до хаотичност в стопанството и политиката. Мариян Данчев използва цитати от проф. д-р Антоний Хубанчев, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет ,,Климент Охридски“, според когото ценностите могат да бъдат обусловени само върху християнската антропология. Изводът е, че истинските ценности са непреходни. Гореизброените ценности и основни понятия като морал, етика, право, нравственост, добро, зло не могат да бъдат обяснени вън от представата за божественото начало в света,от правото да се наричаме човеци със свои отговорности. Тази позиция е принципът на Християндемократична Европа, който, отнесен към нашето съвремие, би звучал така:

Без възстановяване на ясните християнски морални ценности,възпитавани, пазени и защитавани като основа на едно общество, няма да можем да съградим нищо трайно и успешно за в бъдеще. Данчев постави въпроса как могат да се възстановят моралните ресурси. Отговорът беше, че ако едно общество не полага нужните усилия за установяване на  правов ред, той няма как да се установи от само себе си. Лекторът отново цитира Иван Хаджийски, според когото със сред ствата на образованието, възпитанието, религията, наказанието може да се създаде правов ред. Данчев допълни, че методите за постигане на правовия ред зависят и от семейството, законодателната и изпълнителната власт. Тези способи могат да бъдат възстановени, оживени, приведени в ефективност единствено на базата на истинските общочовешки ценности, осмислени от гледната точка на християнските  разбирания. Това, което трябва да се направи, е да се излезе от апатията,да се преборим с мързела, да изпълним човешкия си дълг. За да го изпълним, трябва да го разберем чрез християнското разбиране, че човек ще отговаря за делата, които е извършил или не е извършил през живота си.

Ценностите държат цялата държава.

Лекционната част беше половин час, а дискусията- час и половина. Николай Тодоров забеляза, че моралните плевели никнат в  инертно общество. Адвокатът Венелин Ангелов говори за необходимостта от такива закони, които хората ще прилагат, без да се замислят дали са морални. Пламен Иванов подкрепи Ангелов и изтъкна необходимостта всеки да е ангажиран с проблемите на обществото. Припомни добрите примери от Възраждането с Вазовите стихове за опълченците на Шипка. Чрез тези примери човек се коригира. Гражданското общество е  хората да се самоорганизират за добри каузи. И в тази дискусия стана дума за сериозните проблеми в образованието, за подмяна на ценностите, за което говориха освен зрели хора ученици и студентка. Всички изказвания бяха коментирани от Мариян Данчев.