Отзвук от Националната научна конференция ,,Изборът на поета“, посветена на 50-годишнината на Ивайло Иванов

Миналата седмица бяхме заинтригувани от съобщението на доц. Мая Ангелова в предаването "Култура БГ" за предстоящата конференция. Доц. Мая Ангелова от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" е член на катедра "Българска литература" във ВТУ, която заедно с департамент "Нова Българистика" на НБУ са организатори на научни форум, посветен на творчеството на Ивайло Иванов. Доцент Ангелова  отбеляза, че празнуването на поетовия юбилей ще бъде отбелязано чрез аналитични и подбрани текстове от цветa на научната общност от Нов български университет, ВТУ, Пловдивския университет "П. Хилендарски", НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Предстоящото литературно събитие беше съобщено и в сайта на в. Троян 21, където бяха публикувани имената на всички лектори и заглавията на докладите.

Настоящият текст пресъздава част от проведения разговор с доц. Мая Ангелова и отзивите за конференцията, които изпрати. Тя сподели, че е започнато това, което трябва да се направи по най-добрия начин - да се историозира наследството на поета, да се направи биобиблиография на творчеството му, да се издадат някои от писмата, фрагментите, есетата и интервютата с него  Доц. Ангелова смята, че събитието се е получило много добре, че е имало невероятен интерес към творчеството на Ив. Иванов, който е безспорно име – най-добрият в Търновската школа, затова една от най-големите цели е да се чува името на Ивайло. Изследователите на автора смятат, че негови стихотворения трябва да се включат и в българските учебници – нещо, което вече е направила Албена Хранова – преподавател в ПУ "П. Хилендарски". В края на конференцията със стихотворение и музика, посветени на твореца, извън програмата почитателка на твореца от Варна с голямо вълнение се е включила във форума. Изнесените доклади ще бъдат издадени в сборник, който ще бъде представен в Троян за рождения ден на Ивайло.

Семейството на Ивайло не е присъствало, но неговата майка Мария Йонкова беше изпратила обръщение към участниците, което публикуваме с нейно разрешение:

Неповторими приятели, преподаватели и съмишленици на сина ми Ивайло,

Искам да изляза от традиционния жанр на обръщенията - приветствия и да благодаря сърдечно и затрогващо за всичко, което правите за него.

След ранната му нелепа смърт неговите литературни приятели намериха най-верния път на съпричастност към мене и подпомагаха двете му деца,останали без бащина закрила. Всяка година около 30.05. организирахме художествени изяви, посветени на поета, той беше включван в международни антологии, излизаха статии за неговото творчество.

По този начин синът ми живее втори духовен живот и сякаш е участник в трудното битие. "Поезията е опровержение на човешката тленност и затова – истинско и красиво оправдание за съществуването на света" - казва Владимир Янев, приятел на Иво.

Радвам се, че творчеството на сина ми ще бъде преоткривано и дълбоко осмислено, надявам се, че бъдещите поколения ще търсят в него отговор на своите житейски и философски въпроси.

Пожелавам на всички участници в конференцията спорна и успешна работа. Бъдете благословени за хуманното си дело!

Мария Йонкова – майка на Ивайло

Освен споменатите литературни събития в Троян доц. М. Ангелова сподели, че литературната общност година след смъртта на Ивайло е организирала траурни вечери в аулата на ВТУ и в Дома на културата в Русе, в които са се включили литературоведи и приятели на поета от цяла България. Затова сега, в годината на неговия юбилей, е готова да почете творчеството на големия български поет.

Конференцията е отразена в медиите  в. 24 часа, в. Янтра днес, БТА, 1,2 spomen. bg, Хай клуб, в сайтовете на НБУ и ВТУ.

Ректорът на НБУ Пламен Дойнов нарича Ивайло Иванов едно от най-силните имена в българската литература. Време е тези, които не са го разбрали, да четат ПОЕТА!

Споделяне