Петък, 29 Март 2019 12:15

Отчетно общо събрание за дейността на читалище "Наука-1870 г." - Троян

Редовното събрание се проведе на 26 март от 17.30 ч. в зала Форум на читалището. Отчетен доклад на Читалищното настоятелство за дейността на НЧ "Наука-1870 г." - гр. Троян през 2018 г. прочете неговият председател д-р Виолета Койновска.

Беше разгледана дейността на читалището в три направления. Най напред д-р Койновска се спря на библиотечното обслужване. Проследи работата на библиотечния колектив по време на ремонта. Съобщи за новата инициатива на Тереза Георгиева "Не съди за книгата по корицата", с която бяха изненадани гостите при откриване на библиотеката на 16.07.2018 г. Разказа за лятното четене в Детския отдел на библиотеката с три  интересни образователни презентации на Тотка Станчева, която е автор и на шест статии във в. "Троянски глас". На още две е автор Вихра Петрова. Библиотеката е основен организатор на провелия се фестивал "Дни на талантите и интересите" от 29.04. до 9.05. В Детския отдел са проведени пет беседи за запознаване с нея за деца от детски градини и ученици от начален курс. Библиотеката участва в представяне на книги, на изложбата "Светът за българския воин" и във всички читалищни изяви. Бяха представени статистическите данни за периода 16.07.-31.12.2018 г. , от които се вижда, че екипът ѝ работи много добре и реализира нови инициативи за деца.

Последва отчет за работата на Детската музикална школа. Бяха припомнени изявите на напредналите ученици в самостоятелни концерти, в концерти на ДМШ, в коледни и новогодишни продукции, в музикално-поетични продукции и градски тържества. Вълнуваща вечер в памет на маестро Владимир Парушев се e състояла на 29.11.2018 г. Бяха съобщени участията на "Дует Фантазия" и направен извод, че преподавателите и възпитаниците на Детската музикална школа са едно от най-професионално работещите звена в културната институция.

Беше изказана благодарност на Надежда Бурева - новия художествен ръководител на вокална студия "Усмивка", която за кратък срок е подготвила три участия на децата.

Фолклорният ансамбъл "Траяна" е изнесъл юбилеен концерт в два поредни дни с близо сто бивши и настоящи самодейци въпреки промените в ръководството му и напускането на десетина танцьори. Бяха припомнени изявите на ансамбъла в страната и чужбина, както и победителите в третия областен фестивал "Тройче" в гр. Угърчин.

Бяха отчетени успехите на Школата по изобразително изкуство с ръководител Маргрет Креклешка. Децата са участвали в три конкурса и са спечелили награди. Годишната изложба е посветена на 150 г. гр. Троян и 15 г. Школа по изобразително изкуство.

Дамският камерен хор е с 18 участия, най- значимото от които е концертът за 25-та му годишнина. Беше обърнато внимание на богатия репертоар на хористите.

Впечатляващи са цифрите за участията на Студия "Гласове" с ръководител Мариета Жекова - 28. Младите таланти са спечелили 17 награди. Радващо е, че за 13 години от създаването на студията има завършили възпитаници, които професионално се занимават с музика - създават авторски песни и клипове. За тези успехи Мариета Жекова е удостоена с почетна грамота от РИО-Ловеч, каквато получава и Христо Христов. За Деня на народните будители 1.11. МОН удостоява Жекова с почетното отличие "Константин Величков". Студията има участия и в пет благотворителни концерти и инициативи.

Фотосите на Фото клуб "На фокус" запечатват всички по- важни моменти от живота на читалището и Община Троян. Печелят много награди.

Читалищният театър е представил няколко пъти постановката "Ало, ало" oт Джеръми Айрънс и Дейвид Крофт с много млади актьори  в състава си.

Дружеството на троянските писатели е провело 4 литературни четения и е представило литературния алманах "Гласове от Балкана". Представени са пет нови книги на троянски поети.

Художествено-творческата дейност на читалището традиционно обхваща реализирането на обичая "Сирни заговезни", деня на театъра 27 март, Българския фестивал на сливата.

Беше отчетена и работата по проекти, свързана с енергийната ефективност на читалищната сграда и с ремонта и закупуването на оборудване и обзавеждане.

Последният раздел от доклада разгледа партньорствата и членствата на читалището. 14 партньорства има с детски градини, училища и читалища, с културни и обществени организации, с медиите и др.

Д-р Койновска обърна внимание и на социалната политика на читалището - билети на по-ниски цени за хора с увреждания и улесняване на достъпа до театралния салон. Засегна работата с етнически и възрастови групи за начална компютърна грамотност. Добра практика е организирането на посещения на различни културни събития в други градове. В заключение изтъкна сплотеността, отговорността и безвъзмездната работа на читалищното настоятелство и проверителната комисия.

Във втора точка от дневния ред беше прочетен докладът на Проверителната комисия от Стела Маринова. Тя припомни, че години наред комисията препоръчва да се увеличат членовете на читалището, но няма резултат. Предложи това да стане чрез постъпване на членове от самодейните колективи. Бяха дадени още три препоръки, свързани с инвентаризацията, счетоводната политика и документацията.

По трета точка от дневния ред Цветомира Нейчева прочете отчет за приходите и разходите през 2018 г. и приемане на бюджета за 2019 г.