Трима професори представиха новите книги на Цочо Бояджиев

Проф. Цочо Бояджиев Проф. Цочо Бояджиев Снимки: Галерия "Серякова къща"

Проф. Цочо Бояджиев винаги е искал да представя новите си книги в родния Троян, в галерията "Серякова къща". Тя посрeщна специални гости - колеги и приятели на нашия съгражданин. Най-напред самият автор говори за желанието си да разследва друго страховито време - "Зимата през Средновековието", след написаната преди време книга за нощта на същата епоха. Това е проблематично време, населено с разбойници и страховити същества, и защото  човек е изпратен на Земята да се труди. Събира материал няколко години, но го изоставя заради съмнение, че няма да е интересен. Случайна среща с млад автор на книгата "Фрагменти в литературата" го подтиква да напише новата книга като фрагменти. Намира завършен вариант в компютъра си. Проф. Бояджиев смята, че книгата е интересна като изследване и като литература е четивна.

Заедно с колегата и приятел проф. Атанас Стаматов пишат биографичната книга "Отгласи", която се ражда от разговорите на кафе с 40 души по време на двегодишната пандемия. В нея се разказва за троянското детство на автора, за троянските чешити – познати лица, допълващи биографията на града, и за академичната му кариера. Тя е интересна страница от творческата биография троянския автор, който е пристрастен да наложи българската философска култура като европейски значима, сподели по-късно проф. Стаматов.

Модератор на срещата беше проф. Олег Георгиев – също колега и приятел на Ц. Бояджиев в СУ "Св. Климент Охридски". Проф. Георгиев изрази радостта си, че присъстващите желаят да видят именития си съгражданин и като автор на няколко особено ценни и значими книги. Те са плод на гигантски труд, за който проф. Георгиев даде красноречив пример. Подробности могат да се видят във видеозаписа, който предлага галерия "Серякова къща". Проф. Бояджиев създава няколко хиляди страници значимо наследство и с преводи на книги от Тома от Аквино, други средновековни съчинения, антична литература... Модераторът изтъкна голямата енергия на автора, който пише прекрасна поезия и е много добър фотограф и преподавател. "Зимата на Средновековието" е важен труд и си заслужава да се прочете. Той е средновековна хроника, за написването на която Бояджиев е прехвърлил огромно количество хроники и автентична средновековна литература в библиотеките на половин Европа с усърдие, затова може да му се вярва. "Томас институт" в Кьолн  оценява българското усърдие да се следва културологичен метод  при представяне лицето на средновековната култура. С прочетения от модератора откъс от "Зимата на Средновековието" се илюстрира образът на зимата, който показва съвсем човешкото лице на епохата – хората са вършили същите неща, които и ние вършим. Особените фрагменти създават цялостен интересен разказ над линия. Под линия са цитирани справки от източници на езика на оригинала. Книгата "Курс по културна антропология на европейското Средновековие" е резултат от огромен 40-годишен труд на автора. Проф. Бояджиев е учител в най-широкия смисъл – създател е на българската школа по средновековна култура, признатa от европейската и световната мисъл. Дал е възможност на всички свои ученици да се докоснат до културата на Запада. Беше споделено, че Ц. Бояджиев е и прекрасен поет с особена чувствителност. Поезията му е искрена и по особен метафизичен, премерен  начин е свързана с най-важните теми в света. Модераторът я сравни с португалското фадо. Стилистиката ѝ следва средновековната – сливане на думите, което предизвиква интелектуалната ангажираност на читателя да отдели акцентите.

Фотографията на твореца е връзка с вечността и целта ѝ е да извади най-важното от света.

Фотографира ежедневието, като чрез баналното показва универсалното. Изпитва респект към обекта и се стреми да запечата значимото в него. Името на проф. Бояджиев е в един от тритомниците "Философия на 20. век", представящ лица, формирали българската философска култура. Базисно го ръководи интересът към обикновения човек, всекидневния живот, простонародните вярвания. От низините израстват големите исторически личности. Проф. Георгиев  обобщи, че Ц. Бояджиев е необикновен в обикновеността си и изтъкна неговата способност към самоирония.

Бяха зададени въпроси на уважавания гост от негови съученици, журналисти и граждани за нестихващата война в Украйна, за страстите в българската политика и др., по които той сподели мнение и призна, че всичко, което е написал, е истина.

Интересните примери, с които професорите илюстрираха своите изказвания, може да се чуят във видеозаписа по-долу.

---

Снимките и видеозаписът се предоставя от галерия "Серякова къща"

Споделяне

Медия