Събота, 06 Април 2019 19:08

Трета обществена дискусия "Подмяна на ценностите в съвременното общество"

Гражданското сдружение ,,Родина“ организира дискусии на актуални за жителите на Троян теми. Последната се проведе на 4.04. от 18 ч. в Информационно-културния център. Водещ отново беше Мариян Данчев. Той мотивира продължението на темата за ценностите с нейната важност. Същностната промяна в обществото ни става все по-належаща и изисква задълбаване в проблематиката. Лекторът даде пример от професията си - ремонт на електроуреди - поправката на една сложна система изисква точна диагностика. Изисква още познаване на цялостното функциониране на системата, намирането на повредената част и подмяната ѝ. Така направи аналогия с обществената система - ако ни убива - да я сменим и да сме наясно с какво. Решенията изискват нашите общи усилия. Данчев отрече хазартното мислене, защото не може да реши сложен логически проблем. Определени сили обаче години наред работят да го вменят в ума на българина с рекламите на казина, тото, лотарии... Така убиват способността му да мисли трезво, логично, задълбочено. Истинската вяра в способностите на човешкия разум е заменена с празната вяра в тото шанса. Елементът на несигурност за качеството на нещата е в цялото ни общество, защото се предлагат предмети ментета. Авторът сравни повърхностното лекуване на симптомите, а не на причините в медицината с основната стратегия на управляващите в държавата ни. Както здравословното състояние на даден човек изисква цялостна промяна в начина му на живот, така и излекуването на обществото минава през цялостната му промяна. Хапче няма. Затова търси начин да убеждава хората.

М. Данчев говори най-напред за общочовешките ценности - традиционни и съвременни. Те са основа на едно общество, но не са вън от човека. Осъществяват своя смисъл, като стоят в основата на човешкия светоглед и определят човешкото поведение. Ценностната система е в основата на мотивацията, на вдъхновението на всеки човек да направи нещо. Разочарованието ни е от действията на политици, управници с объркана ценностна система. Затова осъществяването на успешно бъдеще е  възможно с общоприети за всички разбирания. Това беше вторият въпрос от лекцията - за истинските и неистинските ценности и как да разберем коя ценност каква е. Ценностите най-общо са два основни типа. Първият е съотнесен към извечното. Важат в тази материална реалност и извън нея, т. е. са надматериални, висши. Такива са християнските ценности, свързани с понятието съвест. Съвест е вест от друг източник - една надцивилизационна, всемирна морална банка. Съвестта е жива или прегоряла. Разбирането за отговорност отвъд земния живот в телесно тяло, в друга реалност, е основно в християнската доктрина. Това е залегнало в преамбюла на Немската конституция: „Със съзнанието за своята отговорност пред Бога и човеците, немският народ...“ Данчев цитира началото на преамбюла и на Швейцарската конституция: „В името на Всемогъщия Бог, швейцарският народ и кантони, осъзнавайки нашата отговорност пред сътвореното...“ Идеята е да вземем поука от реда в тези държави, който се базира на конституцията. Вторият тип ценности се отнасят единствено до настоящата материална реалност - ценностите на крайното консуматорско мислене, на крайния либерализъм и егоизъм. Данчев изясни идеологията на материализма, за да разберем как се е стигнало до днешната крайна форма на подмяна и упадък на ценностите. „Хората трябва да ядат, да пият, да се обличат, да имат жилище, преди да се занимават с политика, наука, изкуство, религия и т. н.“ Цитира Маркс и Енгелс, които свеждат основата на обществото до производствено-класови отношения. Спомена най-характерната черта на материализма - монизма, учение, според което всичко реално съществуващо е материя. Изцяло се пренебрегва дуалистичната същност на човека - че човек е дух, съзнание, интелект... , който  обитава тяло. Съпостави го с компютъра, който се състои от две ясно разграничени части - хардуер и софтуер. Материализмът става основна идеология в тоталитарните държави, където се създават нови измислени ценности и символика, довели до преклонение пред мумии-лъжебожества. Материализмът е основа на националсоциалистическата доктрина в Хитлерова Германия. Той е в основата и на ценностната ориентация в България, в страните от източна Европа, които след прехода от тоталитаризъм към демокрация сменят само формите на материално богопоклонение в насока на новата съвременна религия на пазара и консуматорство.

Прогресът е осъществим, когато материалните и духовните потребности се развиват равностойно, равномерно. С последната част от лекцията се изясниха въпросите: „Остарели ли са ценностите на християнска Европа? Трябва ли да бъдат усъвършенствани? “

Прави впечатление, че слушателите намаляват на всяка следваща лекция, но не и тяхната активност, защото разговорите и трите пъти надхвърлиха два часа. Някои вземаха думата няколко пъти. Беше цитирана мисълта на Марко Семов „Моделът КОЙ да го заменим с КАК“, за което стана дума и в разсъжденията на докладчика във връзка с постиженията на Германия и Швейцария. Хората предлагаха да набележим конкретни действия, както се случи  в Орешак с почистването на пощата от некролози. Учителката Мария Димова разказа за разговорите си с децата от училището в Орешак за семейните ценности и предпазване от ранно забременяване. Предложи се да го направят и други хора в повече училища. Полезен опит сподели дама, която  и други родители влизат в часове по човек и общество и са говорили за Благовещение, представили са съдебен процес и Лазарица. Настъпила е положителна промяна на деца без родители. Изказаха се мнения, предимно от учители, че младежите имат нужда от индивидуални разговори, от общуване и с външни хора. Много развълнувано беше изказването на 90-годишният учител Стаю Банчев, който се тревожи от кражбите, от циганизацията и е предложил в общината да се даде земя на циганите и да се изгради комитет за пътя на България. В насоката за реални действия се вписа предложението да поканим режисьора Минчо Лазаров на разговор след прожекция на филма му ,,Ага“. Идея на Николай Тодоров е да има горещ телефон в Троян за съобщаване на нередности и инспектираща група за бърза реакция. Тодоров изрази удовлетворението си от дискусията - основната ѝ цел е будителството и привличането на външни хора. Беше направено предложение за създаване на затворена фейсбук група, която при нужда да реагира на сигнали, членовете ѝ да обменят идеи през месеца до следващата лекция, за която бяха предложени няколко теми. Случи се едно различно за града събитие, но трябва да се помисли за неговото времетраене.