62 проектни предложения за включване в културния календар за 2024 г. бяха подадени от институции и организации

62 проектни предложения в културния календар за 2024 г. 62 проектни предложения в културния календар за 2024 г. Снимка: Община Троян

През настоящата 2024 г. ще бъдат разгледани рекорден брой заявления за включване на събития и инициативи към културния календар на Община Троян. В обявения срок за подаване на проектни предложения за включване на събития и дейности в културния календар, 7.12.2023 г., бяха подадени 62 броя предложения от кандидатстващи институции, както следва: 28 бр. проектни предложения от читалища; 12 бр. предложения от кметства и кметски наместничества; 4 бр. предложения от Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак; 5 бр. от Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства и галерия „Серякова къща“; 5 бр. от Природонаучния музей в с. Черни Осъм; 8 бр. предложения от сдружения и неправителствени организации. В края на 2023 г. експертите на Община Троян разработиха нови правила за финансиране на събития.

Общата стойност на подадените предложения възлиза на 155 770 лв. Предстои утвърждаване на културния календар след приемане на бюджет 2024. Първоначалните разчети предвиждат ръст на средствата за култура спрямо миналата година, каквато е и политиката на Община Троян в последните години.

Сред традиционните събития, които е планирано да се проведат през настоящата година, са: Сирни Заговезни, Българският фестивал на сливата, Традиционният панаир на занаятите, Традиционната есенна изложба и други. Община Троян ще продължи да подкрепя събития и инициативи, провеждащи се в малките населени места, както и да насърчава иновативните събития.

---

Община Троян

Споделяне