Литературен клуб "Орфей" с високи отличия на международен фестивал на поезията в Сърбия

Осем ученици от НУПИ „Проф. Венко Колев” имат награди от поетичния фестивал за деца в сръбския град Сремска Митровица. Всички отличени членуват в Литературния клуб „Орфей” към НЧ „Наука-1870” и Дружеството на троянските писатели, а техен ръководител е известната поетеса и преподавателка по литература Лина Борджиева.

Една от най-високите награди на конкурса е присъдена на Десислава Шамова от ІХ клас за стихотворението „Рисунка” - за „най-живописна и образна песен”. С поощрения за авторски текстове са Георги Петров, Мира Вълева, Десислава Димитрова, Мария Георгиева, Сияна Цековска – всичките от девети клас, Станислав Кордоловски и Любов Чолакова - от единадесети клас. Всички наградени творби ще бъдат публикувани в специален поетичен сборник.

Този творчески конкурс е популярна литературна изява както за Република Сърбия, така и извън нейните граници, като обединява в лоното на словесното лирическо творчество стотици деца. В журито са известни сръбски писатели, които са и характерни обществени фигури с голяма популярност. Председател е Неделко Терзич – поет, прозаик и драматург, археолог, издател, редактор на престижни издания, член на Съюза на сръбските писатели. Вторият член на журито е професор Сладжана Миленкович – филолог, писател, литературен изследовател и университетски преподавател, а третият - писателката Ясна Калаузович – специалист по библиотечно дело.

Фестивалът се провежда за девети път и в него през настоящата година са участвали 540 деца (от България, Унгария, Северна Македония, Черна Гора, Румъния, Франция, Гърция, Босна и Херцеговина и други.

Специални поздравления от организаторите на фестивала е получила Веселина Попова, председател на Комитета за побратимяване на Троян и Сремска Митровица. По нейна инициатива са изпратени ученическите творби в конкурса. Литературният клуб „Орфей” също получава признание за културен принос към деветото издание на поетичния конкурс. Поздравена е още и Лина Борджиева като ръководител на ученическата творческа формация.

Споделяне