Четвъртък, 23 Май 2019 08:01

НЧ "Наука-1870 г." кани гражданите на освещаването на обновения читалищен салон

НЧ "Наука-1870 г." отправя покана към всички граждани на Троян да се включат на освещаването на обновения читалищен салон.

През 2016 г. читалището кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“ и спечели проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“, по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“.

Към настоящия момент проектът е реализиран от фирмата изпълнител „Динакорд България“ с представляващ г-н Ангел Димовски.

Читалищното настоятелство благодари за помощта на Община Троян, кмета Михайлова, председателят на Общинския съвет Пенков и на многото хора, помогнали за реализацията на проекта, подробности за които ще разберем на 23 май.

Освещаването ще се състои на 23.05.2019 г. (четвъртък) в НЧ "Наука - 1870 г." - Троян с начало 11:00 часа.