Конференция за материално и нематериално културно наследство на община Троян

На 20 юни представители на всички институции свързани с културното наследство в Троян се събраха на еднодневна конференция на тема: „Материално и нематериално културно наследство на община Троян като потенциал за развитие на общността”.

Целта е, както отбеляза и кметът Донка Михайлова по време на приветствието си към участниците в конференцията,  постигане на общо съгласие на основните заинтересовани страни, как да бъде повишена ефективността на използване на материалното и нематериално наследство на общината, по-нататъшното ѝ развитие. „Имаме много силни културни институции, всичко трябва да сработи като обща машина“ и наблегна, че трябва да бъдат вкарани и  модерни провокации за да бъде предпочитан региона  и припомни, че Троянският манастир е втория след Рилския по посещаемост  за тази година, а за миналата на първо.

По време на форума бяха представени културните ресурси на региона, както и перспективите за развитие и популяризиране на материалното културно наследство – археологически обекти, християнски храмове, обществени колекции-музейни сбирки с участието на - проф. Иван Христов, Национален исторически музей - София –„ Археологическото наследство на Троянския край и потенциала му за развитие на културния туризъм в Общината“,  инж. Николай Хитров, Община Троян – „Реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция на археологически комплекс Состра, I етап“; йеромонах Стефан, Троянски манастир „Успение Богородично” – „ Културно – историческото наследство на Троянския манастир“ и  др.

Събитието е организирано от Общината и Музеят на занаятите и е  финансирано от Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Споделяне