Четвъртък, 19 Септември 2019 18:34

Българският път към Ньой – научна конференция в ИКЦ

На 13-ти и 14.09. гостуваха учени от различни институции в България и чужбина, за да изяснят позициите си по темата "Пътят към Ньой – краят на българския национален идеал". Научната среща беше организирана от Национално дружество "Традиция" - регионален клон "34-ти пехотен троянски полк" Априлци – Троян – Севлиево и Министерството на отбраната на Република България със съдействието на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян и община Троян.

Научен ръководител бе проф. Пламен Павлов от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Приветствие към участниците направи Христо Калистерски – управител на РК Априлци – Троян – Севлиево. Встъпителни думи произнесе проф. Пламен Павлов. Кметът на Троян Донка Михайлова изрази уважението си и това на троянските граждани към хората, които подкрепят идеята за тази среща. Специално благодари на д-во "Традиция" за възстановките и за доброволно събраните средства за изграждане паметника на ген. Вазов и на войнишкия паметник. Достойно продължение на конференцията ще бъдат предвидените възстановка и реконструкция на 22.09.

През двата дни бяха изнесени 13 доклада. В програмата бяха влючени доклади на директора на МНХЗПИ Елеонора Авджиева и на майор Дочо Николов от Военен географски център – Троян. Г-жа Авджиева направи презентация по темата "Отзвукът от процесите на разпокъсване и обединяване на България в троянските вестници 1919 – 1940 г." Проф. Пламен Павлов оцени доклада като хубав и поучителен. Предложи да се преиздадат тези вестници и да съдейства за намиране книга на проф. Минко Шипковенски.

Майор Д. Николов представи дейността на Държавния географски институт по определяне на новите български граници след договора от Ньой. Работил е с Красимир Узунов, за да направят карта на целия южен фронт. В дискусията след докладите на 13.09. се включи Иван Николов – председател на ИКЦ в Босилеград. Той призова учените да разобличат измамите от Ньой и да се организира подписка и дебат в Народното събрание.

В дискусията участва и доц. Ангел Джонев от Кюстендил, който сподели, че сме длъжници на загиналите. В тяхна памет е направил фотоизложба "Погромът в Босилеградско", 15 – 16 май. Тя бе подробно представена от него вечерта на 13.09.

В заключение проф. Пл. Павлов предложи изложбата да се покаже в Брюксел, за да се види каква е истината 100 години след подписването на Ньойския договор. Професорът изрази удовлетворението си от прекрасната среща, която за съжаление бе посетена от много малко троянци, особено в събота. Елеонора Авджиева покани гостите на Троян в музея, където щеше да им покаже важен документ.