Вторник, 03 Декември 2019 17:05

Читалищната библиотека обогатена със 101 нови заглавия

Част от новите книги в троянската читалищна библиотека Част от новите книги в троянската читалищна библиотека Снимка: HЧ "Наука-1870 г." - Троян

Троянската библиотеката е реализирала проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, съобщава НЧ "Наука – 1870 г."

Проектът е на обща стойност 1178,65 лв., от които 1060,79 лв. са подкрепа от Министерство на културата, а 117,86 лв. собствени средства. Трябва да се отбележи, че съгласно правилата за кандидатстване, проектите на читалищните библиотеки не може да надвишават сумата от 1200 лв.

С реализацията на проекта, библиотеката обновява фонда си с 95 библиотечни единици в заемната за възрастни и с 11 в детския отдел. Художествената литература наброява 63 заглавия, а останалите са научна и научно-популярна литература (философия, психология, педагогика, публицистика).

Всички книги вече са на разположение на читателите в отделите на библиотеката.

От читалището съобщават още, че по горепосочения проект на Министерство на културата е обявена втора сесия, по която отново са кандидатствали с проект, чиято стойност е 1159,33 лв. Надяваме се, че проектът отново ще бъде одобрен, т.к. това ще донесе още 77 заглавия нова и интересна литература за читателите.

 

*По информация и снимки на НЧ "Наука-1870 г." - Троян

Галерия със снимки