Откриването се осъществи на улицата пред галерията "Серякова къща" заради усложнената епидемична обстановка, затова дойдоха и малко хора.

След встъпителните думи на галеристката Мариела Шошкова, че троянци ще видят уникална за нашия град изложба, думата взе директорът на МНХЗПИ Елеонора Авджиева. Тя проследи работата на музейните работници за съхраняване и експониране картините на Иван Шошков. Троянският музей притежава значима колекция картини на художника. За това свидетелства и отношението на Светлин Русев, който прерамкира и реставрира 35 подбрани от него художествени творби за изложба в Националната художествена галерия на 14.05.2004 г. Ел. Авджиева припомни и други изложби, в които са били включени картини на Ив. Шошков. Представи настоящата изложба, в която са показани 126 обновени картини, прерамкирани и реставрирани с финансиране от Община Троян. Преиздадена е и дипляната отпреди 10 г. със спомоществователството на родолюбивия троянец Тихомир Ковачев. В изложбата са показани и много ценни документални свидетелства за творчеството на Иван Шошков във витрини. Особено любопитен е албумът с фотографии на негови творби с пояснения от художника. В табло чрез снимки се виждат различни житейски моменти на твореца. Авджиева прочете публикации в троянски медии от миналото, които свидетелстват за значимостта му още в годините на неговото израстване.

Публикувана в Култура

Спомени и записки от роднини на Иван Шошков са в основата на материала, изразяващ желанието на съседи от ул. Цар Калоян 8, където е била омъжена сестрата на Иван, Мария, да възкресят ценни за рода на художника факти. Той също е живял на тази улица, обгрижван от сестра си, когато здравето му се влошава. Бедната къща се е красяла с негови картини, които по разказа на Надежда Бурева, внучка на сестра му, Иван е показвал и на двора като изложба.

Публикувана в Култура

Точно на 26 ноември, когато е рождената дата на големия троянски художник Иван Шошков, от 17:30 ч. в залите на галерия „Серякова къща” ще бъде открита изложба "Надпреварил себе си и времето си", посветена на 110 години от неговото рождение. В нея ще бъдат представени над 100 творби, някои от тях непоказвани.

Публикувана в Култура