Днес, 17 март, се проведоха вторият и третият етап на конкурса за възлагане управлението на националното изложение в с. Орешак, които включваха представяне на разработена от допуснатите кандидати концепция за развитие на "Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак" – ЕООД за срок от три години и събеседване с кандидатите включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и други.

Публикувана в Общество

Проведе се първият етап от конкурса за управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуства. В определения срок до 12.03.2021 г. са подали документи Анелия Валериева Дякова, Иван Хаджийски, Стела Анчева Димовска и Иванка Джабраилова.

Публикувана в Общество

Първият етап от повторно обявения конкурс за управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак ще бъде в понеделник от 9,30 в салона на Общината. Тогава ще бъде извършен предварителен подбор на кандидатите по документи. До участие в следващия етап от конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания. В сряда ще бъде вторият конкурсен етап, когато ще трябва да се защити концепцията за развитие на общинското дружество.

Публикувана в Общество

След като на първия конкурс не бе избран управител на "Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак" – ЕООД, днес Община Троян публикува на сайта си в раздел "Кариери" обявление за нов конкурс. В момента временно изпълняващ длъжността е Иванка Джабраилова - дългогодишен началник на отдел "Образование" в Община Троян, която бе избрана след гласуване на предложението на администрацията от Общински съвет - Троян.

Ето какво какво гласи обявлението на общинската администрация:

Публикувана в Общество

Художникът Иван Хаджийски, Иво Чехларов от Ловеч и Христо Калистерски са подали документи в конкурса за управител на Националното изложение в Орешак. Днес 7-членна комисия по избора с председател зам.-кмета Русенова отвори в присъствието на журналисти пликовете с подадените документи. От кандидатите присъства лично само Хаджийски, в чийто набор документи се оказа пропуск – липса на декларация №2. Според условията на конкурса от кандидатите се изисква да представят концепция за развитието на Изложението. Разработката на Чехларов е от 16 страници, на Калистерски – 15, на Хаджийски – 12. След преглед на документите по същество комисията излезе с решение за допускане до втория етап на конкурса, който е определен за 7 януари от 9 ч. в залата на Общината. До него, където кандидатите ще защитават концепциите си, а непосредствено след това ще има и събеседване, бе допуснат единствено Иво Чехларов.

Публикувана в Общество

Община Троян публикува съобщение в интернет със списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за избор на управител на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак“ ЕООД. 

Ето какво гласи то:

Публикувана в Общество

От днес, 03 август, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак започна да работи отново. След няколко седмично прекъсване, всички палати и търговската част на изложението са отворени.

Публикувана в Култура

Община Троян организира "Традиционен панаир на занаятите", с. Орешак, който ще се проведе в периода 14 – 16 август 2020 г.

Задължително условие за участие е да бъдат представяни само произведения на български занаяти и изкуства, и стоки собствено производство, притежаващи съответно валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата и занаятите, или сертификат/декларация за произход на произведената и продавана стока.

Публикувана в Общество

На редакционната поща получихме писмо от г-н Иван Чакъров, което споделяме с Вас, нашите читатели, без редакторска намеса. Ето какво гласи то:


Индивидуалността прави разликата

„Чисто човешките качества и техните конкретни прояви, които оживяват всяка една дейност, правят разликата между две на пръв поглед идентични неща“.

Годините минават неусетно. Като че ли вчера започна проекта за реконструкция на Националното изложение, с който фактически се положиха основите на една по-различна концепция за представяне на занаятите и културните традиции, защото наличието на културни ценности не означава непременно наличие на интерес за туристически пътувания.

„Чувам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам”.

Публикувана в Общество

Радион Букарев е предложението на кмета Донка Михайлова за временно изпълняващ длъжността управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Букарев е икономист, от 2014 г. ръководи сектор „Земеделие и гори“ в Община Троян.

Публикувана в Общество