Четвъртък, 28 Май 2020 15:18

В Деня на детето започва основен ремонт на детската ясла в Троян

Детска ясла - Троян Детска ясла - Троян

В края на месец май, кметът Донка Михайлова подписа договора с фирмата изпълнител, избрана след проведените процедури съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, за обект "Основен ремонт детска ясла Троян".

Инж. Христофор Христов, управител на фирма "Елит-МХ" ЕООД гр. Ловеч, която спечели процедурата за избор на изпълнител, представи график за предстоящите дейности и обяви, че работата на обекта започва на 1 юни – Ден на детето. Дейностите, които фирмата ще изпълни са на обща стойност 263 973,60 с вкл. ДДС.

Както Община Троян вече информира, по проекта се предвижда изпълнение на цялостен вътрешен ремонт. Ще се подменят ВиК, ОвК и електро инсталациите. Ще се подменят настилки, облицовки, стенни покрития и дограми. Ще се ремонтират и обновят сервизните помещения. Предназначението на помещенията ще се запази. Община Троян ще участва с 63,50 % съфинансиране.

Ремонтните дейности ще продължат четири месеца. За времето на ремонта всички деца, които посещават яслата, временно ще бъдат отглеждани, възпитавани и обучавани в ДГ "Мир". Кметът Донка Михайлова лично провери готовността на базата още на 18 май, като до приема на децата всички дейности следва да приключат.

Споделяне