Общински училища в Троян ще бъдат средищни и защитени

ОУ "Васил Левски" с. Борима ОУ "Васил Левски" с. Борима

Местните парламентаристи в Троян дадоха рамо на проведеното редовно заседание на 29 юни да започне процедурата по включване за учебната 2021/2022 в Списъка със защитени детски градини и защитени училища - Група в с. Борима, част от ДГ “Звънче“ с. Калейца, ОУ “Васил Левски“ с. Борима и ОУ “Иван Вазов“ с. Дебнево.

Тези училища, ако бъдат закрити ще се наложи възпитаниците им да пътуват повече от 20 км до най-близката друга ДГ или училище. При одобрение от МОН същите ще получават ежегодно допълнително финансиране от държавния бюджет в размер на 15% от стандарта за ученик или дете.

За защитена детска градина се определя забавачка, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката образователна институция. В ДГ в Борима, децата са общо 16.

По закон - за защитено училище до 7-ми клас се определя такова, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от първи до седми клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близкото школо, за да учат. В ОУ “Иван Вазов“ с. Дебнево са 30 ученици, а в ОУ “Васил Левски“ Борима – 48 учащи от 1-7 клас.

Ще бъде задвижена процедурата и по включване в Списъка на средищните детски градини и училища за новата учебна година на най-големите общински училища в Троян – СУ “Васил Левски“ и СУ “Св. Климент Охридски“, както и ОУ „Иван Хаджийски“ Троян, ОУ “Васил Левски“ с. Борима и ОУ “Иван Вазов“ с. Дебнево. Мотивите са че във всяко от тези училища има най-малко 10 ученици от други населени места, в които няма училище.

Общинските съветници приеха и мерките, които ще предприеме местната администрация за обезпечаване на образователния процес в общинските училища и детски градини в Троян за учебната 2021/2022 година, като те ще бъдат финансирани допълнително със средства извън стандартите за делегирани от държавата дейности. Размерът на тези средства ще бъде утвърден след определяне на броя на децата и учениците към 15 септември.

Споделяне