Училищата в троянско с готовност за присъствено обучение на учениците от I-IV клас от вторник

Учениците от I - IV клас в община Троян отново присъствено Учениците от I - IV клас в община Троян отново присъствено Снимката е илюстративна!

От Община Троян съобщават, че днес – 12.11.2021 г. е получена доставката на щадящи тестове за учениците от начален етап в област Ловеч. Администрацията информира родителите, че училищата на територията на община Троян вече са ги получили и имат готовност да започнат присъственото обучение за учениците от I-IV клас от вторник - 16.11.2021 г. 

Обучението ще се осъществява след направен тест на детето, чиито родители са декларирали съгласието си за това, съгласно организация, която е създадена от директора на съответното училище. В Община Троян присъствено ще учат 582 ученици от I-IV  клас в 41 паралелки.

Останалите ученици продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

---

Източник: Община Троян

Споделяне