Община Троян търси финансиране за модернизация на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Троян

СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Троян СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Троян

На 20.02. Община Троян подаде проектно предложение “Модернизация на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян“, по Националния план за възстановяване и устойчивост. Училището е средищно и в него се обучават 610 деца и ученици от подготвителна група до XII клас.

Планираната инвестиция е на стойност 4 500 000 лв. Предвиждат се изпълнение на мерки за енергийна ефективност (допълнително топлинно изолиране на стени, покриви, подове; подмяна на вида отоплителна инсталация; мерки за вентилация на басейна и помещенията; монтиране на фотоволтаична система; подмяна на осветителни тела) и строително-монтажни работи за създаване на съвременна материална база (STEM среда; съвременни зони за общуване; достъпна архитектурна среда; конструктивни мероприятия и др.), които да гарантират здравословни и качествени условия за обучение в съвременна и приобщаваща среда.

---

Община Троян

Споделяне