Посещение на френски ученици в община Троян

Ученици от селскостопанския колеж „Люи Жиру“ Кампус Прованс Ванту във френския побратимен град Перн ле Фонтен са на посещение в Троян oт 6-и до 8-ми март по проект, чиято цел е да сравни как се осъществява храненето в училищните столове в двата града - Перн ле фонтен и Троян. Целта е да се проучи как се регламентира и управлява тази дейност, прилагането й на местно ниво, както и  възможностите за участие в международни проекти. Учениците направиха анкети в две от троянските училища - НУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Хр. Ботев“. Те посетиха и оранжерията на Община Троян за отглеждане на зеленчуци за детското хранене.

Кметът на община Троян – г-жа Донка Михайлова предложи резултатите от проучването да бъдат анализирани и добрите практики да бъдат приложени в нашите бъдещи проекти. Чрез учениците г-жа Михайлова предаде своето послание към кмета на Перн ле Фонтен - г-н Дидие, да обсъдят изводите и препоръките им и да бъдат предприети общи управленски действия за взаимното прилагане на опита на партньорския град за подобряването на детското хранене.

Част от френските ученици посетиха и час по рисуване в 11. клас на НУПИ ,,Проф. Венко Колев“ и проявиха интерес към работата на бъдещите художници, които вече работят по изобразяване на цяла фигура. Преподавателят Нина Донковска разказа за творческата им задача, а учителката по френски език Бисерка Йовчевска превеждаше. Тя разказа за обучението на гостуващите ученици, които след завършване на 10. клас учат в колежи по различни специалности.

Споделяне