„Училище и бизнес – ръка за ръка“, гостува в СУ „Васил Левски“ - Троян

„Училище и бизнес – ръка за ръка“ в Троян „Училище и бизнес – ръка за ръка“ в Троян

Днес, 21.03., стартира инициативата „Училище и бизнес – ръка за ръка“ на Бюро по труда и Община Троян.

В първата среща, проведена в СУ „Васил Левски“ – Троян, където преди повече от 12 години се е зародила идеята, пред ученици от 9. и 10. клас бе представена дейността на Бюрото по труда, контактите на институцията, възможностите, които тя предлага, и шансовете за работа през лятото.

Г-жа Марияна Николова – началник на отдел „Социална и здравна политика“, разказа накратко за стипендиите, които Община Троян отпуска след сключен договор за студенти, избрали здравното образование за професионален път на развитие.

Срещата завърши с кратка анкета и идея за представяне на интересни професии в друг формат: среща с местния бизнес, който реализира своята дейност на територията на община Троян.

Споделяне