Ученици от троянските училища дискутираха по темата „Контрол на дигиталната зависимост“

Ученици от VIII  до XI клас от училищата в община Троян участваха в дискусия по метода „Световно кафене“ на тема „Контрол на дигиталната зависимост“. Събитието се проведе на 22. май в Туристическия информационен център – Троян, и бе организирано от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Троян, с модератор - психолога Йордан Танковски.

Младежите формираха своите мнения и виждания по следните въпроси:

  • Какво не знаят младите хора за дигиталната зависимост и защо е опасна?
  • Какви са причините и последствията да прекарват прекалено много време пред мобилни телефони, компютри и др.?
  • Какво може да направи училището, за да ограничи употребата на дигитални устройства? Как да се стимулира общуването на живо, с цел намаляване времето, прекарано пред тези устройства?
  • Какво може да направи семейството за намаляването на дигиталната зависимост и как родителите могат да помогнат?
  • За какво друго можем да използваме смарт устройствата и компютрите (освен за забавление), за да прекараме полезни и приятно времето си с тях, без да ставаме зависими?
  • Има ли опасности и какви са те при непрекъснатото сърфиране в интернет и създаването от младите хора на различни профили в повечето социални мрежи?

Дискусията допринесе за осъзнаване на проблема и разбиране важността на контролиране на времето, което децата и младежите прекарват в интернет и на различни дигитални устройства. Участниците споделиха свои лични преживявания и мнения, което допринесе за по-добро разбиране на причините за дигиталната зависимост и начините за нейното преодоляване. Дискусията насърчи учениците да проявят по-голяма отговорност по отношение на своето онлайн поведение.

---

Община Троян

Споделяне