Летни дейности за децата от троянските образователни институции

Летни дейности за децата в Троян Летни дейности за децата в Троян

Предстои най-чаканото време от учениците – лятната ваканция, която за родителите понякога е предизвикателство, най-вече заради оползотворяване на свободното време на децата.

Изготвен е график за лятно спиране дейността на детските градини, утвърден със Заповед от Кмета на Община Троян. Всяка градина преустановява дейността си в рамките на месец, като това дава възможност за основно почистване и текущи ремонти в детските заведения. За всяка от почиващите градини е осигурена приемаща група в друга детска градина, работеща в този период. Припомняме и графика за работа на детските градини и детска ясла:

Наименование на детската градина Няма да приема деца от / до /вкл./ Приемаща детска градина за период
1 ДГ „Мир” 01.07.- 26.07.2024 г. ДГ „Синчец” и Детска ясла № 1 за яслените групи
Изнeсена група - с.Дебнево 01.08.- 30.08.2024 г. ДГ „Мир” - основна сграда в гр. Троян
2 ДГ „Осми март” 05.08.- 30.08.2024 г. ДГ„Буковец“ и ДГ „Здравец“ след 09.08.24
Изнeсена група - с.Врабево 01.08.- 30.08.2024 г. Без приемаща градина
3 ДГ „Буковец” 01.07.- 26.07.2024 г. ДГ „Осми март” и ДГ „Здравец”-до 15.07. и Детска ясла– за яслените групи
4 ДГ „Синчец” 05.08.-30.08.2024 г. ДГ „Мир” - Троян
5 ДГ „Здравец” 15.07.- 09.08.2024 г. ДГ „Осми март” и ДГ„Буковец” след 26.07
6 ДГ „Звънче“, с. Калейца 12.08.- 05.09.2024 г. Без приемаща градина
Изнeсена група - с. Борима 12.08.- 05.09.2024 г. Без приемаща градина
Изнeсена група - Г. Желязна 12.08.- 05.09.2024 г. Без приемаща градина
7 ДГ „Незабравка“, с. Орешак 29.07.-23.08.2024 г. Изнесена група с. Черни Осъм ДГ „Здравец”, ДГ „Мир”
Изнeсена група - с.Ч.Осъм 01.07.-26.07.2024 г. Основна сграда ДГ „Незабравка“, с. Орешак
8 Детска ясла – Троян 29.07.-16.08.2024 г. ДГ „Буковец“ и ДГ „Мир”
9 Детска млечна кухня 29.07. -16.08.2024 г.  

Заниманията в учебните заведения за периода до края на месец юли са съобразени с условията на училищата и с възрастовите особености на децата, предвидени са по възможност на открито и включват: четене, спортни и забавни игри, приложни изкуства, екскурзии, посещения на културни институции, разходки, плуване, рисуване, оригами, танци, детска театрална школа и др. Предстои Кметът на Община Троян да внесе в Общински съвет-Троян предложения за занимания с деца и ученици през лятната ваканция, организирани на територията на общината, след приключване на образователния процес.

Летните дейности включват занимания за подготвителни групи за СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян,  НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Троян и НУ „Христо Ботев“ – гр. Троян и сборни групи за деца от начален етап от всички училища.

Част от читалищата в населените места от общината също ще предлагат инициативи, свързани с лятно четене, образователни игри, творчески ателиета и др. Спортните клубове ще провеждат тренировъчните си занимания по график със своите състезатели.

---

Община Троян

Споделяне