Родителите на децата от детските градини в Троян може да следят седмичното меню на Кухнята-майка и на сайта на Общината

Седмичното меню на Обединеното хранене може да бъде проследявано на специално създадена секция на сайта на Община Троян. Линкът е поставен в дясната колона на главната страница.

Родителите на всички деца, които посещават детските градини на територията на града, могат лесно и удобно да имат достъп до информация за седмичното меню, което Кухнята-майка ще приготвя за техните деца.

Припомняме, че Община Троян продължава с реализирането на проект BioCanteens, като част от адаптираните от нас добри практики е и достъпността на менюто за хранене на децата от детските градини на територията на Троян до всички родители, по различни канали. Досегашната практика включваше принтиране и залепване на седмичното меню на сградите на детските заведения, като справката може да бъде направена вече и онлайн.

През 2020 г. предстои включване и на ДГ „Незабравка“ в с. Орешак в разширяването на обхвата на децата, които се хранят чрез доставяна от кухнята-майка храна.

Линк секцията на сайта на Община Троян: Седмично меню в детските градини в община Троян

Споделяне