ДГС Троян: Убедени сме, че така изведеното мероприятие ще удължи живота на тази гора многократно

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Ръководството на Държавно горско стопанство Троян е съпричастно с проблемите, свързани с причинения от нашата дейност дискомфорт и повдигнатите въпроси.

Същото се отнася и за наложителните и нелицеприятни дейности извършвани в сърцето на града и местността „Турлата“, обсъждани в социалните мрежи.

Причините за започване на тази сеч са свързани с щетите, нанесени от гъбни болести и насекомни вредители върху най-старата иглолистна култура в Троян.

Предвид очаквания от нас засилен граждански интерес, преди започването на сечта организирахме пътуваща пресконференция с всички троянски медии. Представителите им бяха подробно запознати с причините, мотивите и изведената маркирация на предвидените за сеч дървета. Сечта беше предписана, а маркирацията одобрена от институциите /Лесозащитна станция - София и Горска Семеконтролна станция/, които впрочем настояваха за 50% интензивност на сечта, а не 20%,  която изпълняваме в момента. За по-ниския процент помолихме заедно с представител на Общината  с цел максимално запазване на ландшафта на обичаната от всички Троянци местност.

До момента е извадена половината от предвидената маса, така че предстои още доста работа по усвояване на дървесината. Оставащите сухи дървета ще бъдат отстранени. При обиколката с представителите на медиите стана ясно, че ще се секат и живи дървета, оформили гъсти групи /с пречупени върхове, с едностранни корони, вилужни, криви/. Липсата на такава отгледна грижа до сега, както и комплекс други фактори са довели до това незавидно здравословно състояние на цялото насаждение. Дърветата със сухите иглици са най-опасни за разпространението на насекомите и болестите. Тяхното отстраняване е най-наложително. Повечето от техните стволове са още свежи.

Дърветата, които са падали през годините поради липса на отгледни грижи са изгнили, вредителите са ги напуснали. Те не са толкова опасни  и технически е невъзможно тяхното изнасяне, а и биологически би било грешно.

За да дадем по-добър вид на насаждението след сечта, служителите на ДГС Троян на доброволни начала почистваме и събираме на ивици подлеса от габър и глог поне на най-посещаваната част от насаждението около „Гъбата“. Това не е необходимо от лесовъдска гледна точка, но въпреки това го правим заради туристите.

Напълно осъзнаваме, че нашата дейност е недобре приета, особено от туристите и природолюбителите. Полагаме огромни усилия да намалим щетите и се стараем нашите неизбежни дейности да станат по възможност поносими за обществото. В крайна сметка в това насаждение ще остане на корен около 80% от дървостоя.

Убедени сме, че така изведеното мероприятие ще удължи живота на тази гора многократно.

Благодарим Ви за разбирането.

Прессъобщение от ТП ДГС Троян

Споделяне