Африканска чума по свинете в индустриална ферма в община Троян

Българска агенция по безопасност на храните потвърди огнище на Африканска чума по свинете в индустриална ферма в община Троян. 

Днес, 02.10.2020 г., в Община Троян се състоя заседание на Общинска епизоотична комисия. Повод за проведеното заседание бе установяването на болестта африканска чума по свинете на територията на община Троян. Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди ново огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в индустриална ферма в с. Горно трапе, община Троян, област Ловеч. Кметът на Община Троян свика заседание на Общинската епизоотична комисия, както и среща по темата с участието на представители на отговорните институции по Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС, сред които: представители на РИОСВ, РЗИ и Басейнова дирекция.

След получен сигнал в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Ловеч, за повишена смъртност в свинефермата, незабавно е организирана проверка и вземане на проби от свинете. Взета проба от умряло прасе е потвърдена като положителна за вируса на АЧС от Националната референтна лаборатория в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. Българската агенция по безопасност на храните незабавно предприе мерки за ликвидиране на огнището, съгласно правилата на европейското и националното законодателство и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. Предстои хуманното обезвреждане на останалите прасета.

На заседанията бяха обсъдени необходимите мерки за премахване на огнището, както и подходящ терен, на който да бъде извършено загробването на животните, след като бъдат евтаназирани.

www.HemusNews.com

Споделяне