Община Троян отново ще предлага безплатни електронни услуги по гражданско състояние

С увеличаване на установените случаи на хора с COVID-19 в страната и областта, Общинската администрация в Троян отново ще стимулира ползвателите на услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път. Администрацията, която е известна с това, че е сред първите общини въвели и ползващи електронни услуги, използва предимството им и като възможност за ограничаване на социалните контакти на гражданите. Така се намалява рискът от срещи с хора и струпване на клиенти.

От понеделник, 26 октомври, Община Троян отново ще предложи на ползвателите на административни услуги (без услугите по Устройство на територията) да ги заявяват безплатно по електронен път, чрез сайта на Община Троян и чрез портала за Електронни административни услуги към Държавна Агенция Електронно управление. Безплатни ще бъдат услугите, заявени като обикновени. Заявяването се извършва по различен начин: с електронен подпис, с ПИК на НАП, както и чрез потребителско име и парола след верификация на администратора.

Безплатните електронни услуги по гражданско състояние са за периода от 26 октомври до 8 ноември 2020 г.

Портал за електронни административни услуги на Община Троян: http://troyan-ws.acstre.com/

При необходимост от консултация гражданите могат да се консултират на тел. 0670/68041.

Желаещите да ползват услуги на място ще ги получават при досегашния ред при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Пресинформация на Община Троян

Публикация: www.HemusNews.com

Споделяне