Петък, 04 Декември 2020 09:09

Ако не спазвате изискванията за пожарна безопасност при ползване на пропан-бутан, рискувате живота на себе си и на околните

Сместта пропан-бутан е горим, взривопасен газ с пари по- тежки от въздуха. Поради това си свойство не се допуска използване на бутилки с пропан-бутан в подземни помещения, ако липсва специална вентилация. За правилна експлоатация на съоръженията е необходимо да се спазват няколко основни изисквания:

  1. Ползват се само изправни бутилки без видими белези на корозия, преминали технически преглед за плътност. Бутилки над 10 год които не са преминали необходимите тестове са особено опасни.
  2. Абсолютно забранено е зареждането на бутилки с пропан-бутан директно от колонпомпа на бензиностанции. Препълването на бутилката може да доведе до сериозни последствия придружени с взрив.
  3. Не се поставят бутилки в близост до нагревателни уреди.
  4. Не се допускат напукани маркучи, напукани, повредени и по- дълги от 1,5 метра. Пристягащите скоби трябва да бъдат плоски. На всеки две години е препоръчително подмяната на маркуча с такъв предназначен за транспортиране на пропан-бутан
  5. Не се оставят без наблюдебие работещи уреди с пропан бутан.
  6. Недопустимо е поставяне на бутилки в горими шкафчета и в затворени помещения, които не могат да бъдат лесно вентелирани. Изтичането на газ е предпоставка за взрив.

Ако има мирис на газ (пропан бутана се одорира изкуствено)

  1. Отворете прозореца, за да стане течение.
  2. Изключете ел. занранването и всички източници на запалване.
  3. Проверката на изитчащ газ да става само със сапунена вода.

Гл. инспектор инж. Петър Петров

Началник на РСПБЗН Троян

www.HemusNews.com