Община Троян организира базар за мартеници за предстоящия празник

Във връзка с предстоящия празник 1 март, Община Троян организира базар за продажба на мартеници, който ще бъде обособен в пешеходната зона на площад „Възраждане“. Базарът ще се проведе в периода 15.02.2021 г. – 07.03.2021 г. Всеки участник подава заявка за участие по образец, в срок до 17:00 ч. на 10.02.2021 г. в информационния център на Община Троян. До участие се допускат само участници със собствена шатра, с размер 3х3 м., като всеки участник може да заяви само едно място с посочените размери. Таксата за участие е в размер на 9 лв. на ден. Заплащането на таксата за участие се извършва след потвърждение на посочения от заявителя телефон. Настаняването се извършва само в работно време от 15.02.2021 г. в присъствието на служители на Община Троян. Търговци, които не са спазили обявените условия няма да се допускат и ще бъдат отстранявани от събитието.

Продажбата на мартеници ще се разрешава само на определените от Община Троян места и при определените условия, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и указания на Министерство на здравеопазването и контролните органи. При невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м., е задължително носенето на лични предпазни средства /маска или защитен шлем/. Всеки участник е длъжен да подсигури необходимите средства за дезинфекция, съгласно утвърдените указания.

Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

Повече информация търговците може да получат в Община Троян, при гл. експерт „Търговия и туризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037; 0876 462 901 ).

Община Троян запазва правото си за отмяна на обявеното мероприятие, ако дейността бъде забранена с акт на държавната власт.

Пресинформация на Община Троян

www.HemusNews.com

Споделяне