Неделя, 18 Април 2021 19:32

Председателят на Общински съвет Троян проявява чиновническа небрежност или съучастие

Уважаеми читатели на ХемусНюз за нас една от най-важните мисии е да осъществим етичен граждански диалог между вас и институциите. В израз на това публикуваме полученото на редакционната ни поща писмо от участника в конкурса за управител на НИХЗИ – Орешак - художника Иван Хаджийски. Писмото е продължение на продължаващия дебат за конкурса за управител на НИХЗИ и изразената позиция на Община Троян.

Писмото:

В средата на месец март приключи конкурса за избор на управител на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак. Решението на комисията, което обяви пенсионираната начална учителка Иванка Джабраилова за безспорен победител и бъдещ спасител на най-голямата културна институция в Община Троян, провокира редица коментари в общественото пространство и отвори дискусия за липсата на капацитет и  визия при управление  на общинските дружества.

Трима от общо четиримата участници в конкурса изпратихме колективно ВЪЗРАЖЕНИЕ с вх.№ ОбС 56/22.03.2021, до председателя на Общински съвет Троян, който е представител на Принципала на дружеството. В това Възражение се обръщаме  към г-н Пенков с молба да запознае общинските съветници с нарушенията на г-жа Кмета като го призоваваме да внесе в спешно предложение за промяна на наредба № 3 и след това да се организира и проведе нов конкурс при условията на хармонизирана административна уредба и при вече ясна и прозрачна процедура.За моя изненада и учудване възражението ни потъна в дебрите на председателската канцелария и не присъства в предложението за дневен ред (т.35) за  предстоящата  сесия на Общински съвет Троян, която ще се проведе на 22.04.2021 г.

Дали това е просто чиновническа небрежност или съучастие с Кмета Михайлова, предстои да разберем?

Как така режисираната подписка на майстори на занаятите намира място сред материалите за сесията, а официално входираното възражение на трима от участниците в конкурса, не?  Очевидно някой се опитва да манипулира за пореден път общинските съветници, представяйки им едностранчиво факти и обстоятелства. А, може би някои аргументи от възражението смущават крехката  и ранима душа на общинската администрация. Например: Фактът, че Наредба №3, по която се организира и провежда конкурса за управител на общинските дружества не е приведена в съответствие с приетите промени в Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г.) и ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.).

Това автоматично делегитимира конкурса за управител на НИХЗИ,при организирането и провеждането, на  който са  допуснати съществени нарушения, които водят до неговата незаконосъобразност.

Липсата на капацитет от страна на Кмета Михайлова за адекватно управление на общинските дружества не Й пречи  всячески да се опитва да подчини общинските дружества, като ги трансформира в общински предприятия.  По този начин тя иска да изключи влиянието на Общинския съвет, като принципал на дружествата и цялата оперативна власт да се концентрира в Кмета на Общината. 

Недопустимо е за един Кмет, който има претенции и получава призове за открито и прозрачно управление да крие вече цял месец , дори и от общинските съветници Концепцията за развитие на дружеството от Община Троян, предложена от „СПЕЧЕЛИЛИЯ“  конкурса за управител на Националното изложение. Има внесено искане по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на същата, но уви, до момента никой не е виждал този шедьовър.

Госпожо Кмет, крайно време е да престанете с вашите задкулисни игрички и да представите пред троянци „Концепцията за развитие на Националното Изложение“,представена от Иванка Джабраилова. Общинските дружества са на гражданите на Община Троян, а не на Кмета и те (гражданите) имат право да бъдат информирани, от кого и как се управлява тяхната собственост.