Съобщение относно срокът за подаване на декларации за такса битови отпадъци

Отдел "Местни приходи", Община Троян Отдел "Местни приходи", Община Троян

Уважаеми граждани и ръководители на предприятия, съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян,  срокът за подаване на декларации  за определяне размера на такса битови отпадъци според количество за 2022 година е определен от 1 септември до 31 октомври на 2021 година. Декларации по образец се подават  лично или чрез упълномощено лице в отдел „Местни приходи“, находящ се на ул. „Раковски“ 55 или чрез пощенски оператор с писмо с обратна разписка в срок до 1 ноември 2021 г.

---

Отдел "Местни приходи", Община Троян

Споделяне