Списъкът от кампанията „Подари на непознат“ е изчерпан, но остават и други възможности за дарения

Само три дни след старта на кампанията „Подари на непознат“, благодарение на активността и съпричастността на троянци, вече е заявена подкрепа за всички лица, включени в публикувания списък.

Изказваме огромна благодарност към дарителите, както от името на Община Троян като организатор, така и от това на хората в затруднено материално или социално положение, които ще се възползват от помощта.

Всички хора, желаещи да се включат в кампанията с парични или предметни дарения, но неможещи да направят това, поради запълване на списъка, могат да се  свържат с Центъра за обществена подкрепа на телефон 0878 901 348, от където ще бъдат уведомени за възможностите и начините да направят допълнителни дарения към някоя от социалните институции в Община Троян:

  • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция,
  • Комплекс за социални услуги с. Дълбок дол,
  • Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства гр. Троян.

Целогодишно приемат дарения и Общинският солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян и Фондът за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне