Нови временни организации за движение във връзка ремонтни дейности в Троян

Във връзка с дейности по изграждане на обект: „Реконструкция участък от ул. „Г. С. Раковски“ и обособяване на паркоместа, гр. Троян“, с възложител Община Троян, информираме заинтересованите граждани, че от 26.09.2022 год. ще бъде въведена временна организация за движение, за реализиране на втори етап от ремонта. Улицата ще бъде затворена за преминаване на автомобили, а движението ще се насочва към преките прилежащи улици и участъците, в които не се работи.

Участъкът, в който ще се работи, е от кръстовището с ул. „Станка Исикийска“ до кръстовището с ул. „Христо Цонковски“. Обходните маршрути и затвореният участък ще бъдат обозначени със знаци. 


Във връзка с изпълнение на дейности по изграждане на обект: „Многофункционална спортна зала в гр. Троян‘- етапно изпълнение, Етап 2 „Външна канализация“ , с възложител Община Троян, информираме заинтересованите граждани, че от 26.09.2022 год. (понеделник) ще бъде въведена временна организация за движение в района на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Борова“. Също така ще бъде затворен за движение и участъкът от ул. „Борова“ до стълбището за Стадиона. Работният участък ще бъде затворен за преминаване до приключване на строително монтажните работи по изграждане на канализацията.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне