Кметът предлага увеличение с 50% на еднократната помощ при раждане на дете

 

Кметът на Община Троян Донка Михайлова внася в януарското заседание на Общинския съвет предложение за увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50%. Ако Общинският съвет приеме предложението на кмета, от 1.01.2023 г. помощта ще нарасне от 300 на 450 лв.

Условията за отпускане на еднократната помощ остават непроменени: детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението; родителите да не са оставили за отглеждане в специализирана институция детето и да не са им отнети родителските права; детето да е до трето в семейството; родителите на детето да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването; осиновеното дете да бъде до 14-годишна възраст към датата на осиновяване; родителите да нямат задължения към Община Троян и здравноосигурителните им права към момента на подаване на заявлението да не са прекъснати.

Припомняме, че от 01.01.2015 г. Общинската администрация – Троян, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. за новородено и/или осиновено дете, като сумата се подсигурява от бюджета на общината. За 2015 г. същата е разпределена в съотношение 50:50 между общинския бюджет и фирма „Калинел“ ЕООД. Правилникът е гласуван и приет от Общинския съвет на заседание, провело се на 19 февруари 2015 г., на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предложение на кмета на Община Троян. Целта е да бъдат стимулирани младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината, предвид тенденцията за намаляване броя на родените деца с постоянен и настоящ адрес в Община Троян.

През 2019 г. Община Троян създаде условия заявленията за еднократната помощ да се подават и по електронен път за по-голямо удобство на гражданите, като им спестява време и средства при посещение на администрацията. През същата година кметът на общината – г-жа Донка Михайлова, внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за новородено и/или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.

За годините, в които се отпуска помощта по правилника, са подпомогнати 811 деца с обща сума от 203 200.00 лв.

Г-жа Михайлова отговори на въпроси, зададени от журналисти. На въпроса какви други мерки предприема общината във връзка с демографската криза кметът припомни, че се осъществява обединено детско хранене и се използва технология то да е здравословно. Биологични плодове и зеленчуци ще се доставят и в училищата. Предлагат се спортни дейности, стипендии за медицински специалисти, които ще работят в Троян. Привличане на млади специалисти с висока квалификация става и с осигуряване на общински жилища. Търсени са компютърни специалисти. Михайлова припомни и публикуваната информация  за разговора с фирмата на Герман Гачевски за подготовка на кадри за  ролеви видеоигри. След няколко дни първата видеоигра ще излезе на световния пазар.

На въпросите за чистотата на въздуха беше отговорено, че в града няма висока запрашеност и ще предоставят конкретни данни на журналистите.

Беше зададен и въпрос с какви големи проблеми се среща общината от началото на годината, на който кметът отговори, че липсата на бюджет и яснота не са изживявани през последните 30 години, но ръководството се старае да не са осезаеми за гражданите.

Бяха зададени въпроси за нуждите на селата в общината – нуждаят се от капиталови разходи и инвестиции. Медицинската помощ е с добро покритие, стоматологичната е недостатъчна. Само в две села са се закрили училища поради липса на деца. При наличие на 4 деца може да има детска градина. Проведени са разговори с кметовете и кметските наместници в селата заедно с инж. Райковски.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне