Намаление за категория пътници за периода февруари-декември 2023 г.

Автогара Троян Автогара Троян

С Постановление № 10 от 25.01.2023 г. Министерският съвет постанови нови ценови облекчения за категория пътници за периода от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г., както следва:

  • Деца до 10 навършени години – пътуват безплатно с карта по вътрешноградския транспорт и с билет с нулева стойност по междуселищния.
  • Учениците в дневна форма на обучение с навършени 10 години, учащи в училищата, включени в Регистъра на средните училища и детските градини на Министерството на образованието и науката, пътуват с минимално намаление на цената на абонаментната карта по основните градски линии и по междуселищните автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми със 70 % спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач;
  • Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия, пътуват с минимално намаление на цената на абонаментната карта по основни градски линии и по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми с 40 % спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач.

Цени на месечните картите от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г.

Учениците в дневна форма на обучение с навършени 10 години
дестинация реална цена на карта цена до 01.02.2023 г. % намаление до 01.02.2023 г. цена от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. % намаление до 31.12.2023 г.
Вътрешноградска 57.20 лв. 35.00 лв. 38.81 % 17.00 лв. 70.28 %
Троян – Ч. Осъм 110.00 лв. 65.00 лв. 40.91 % 33.00 лв. 70.00 %
Троян - Орешак 88.00 лв. 55.00 лв. 37.50 % 27.00 лв. 69.32 %
Троян - Чифлик 145.20 лв. 91.00 лв. 37.33 % 41.00 лв. 71.76 %
Троян - Шипково 145.20 лв. 82.00 лв. 43.53 % 40.00 лв. 72.45 %
Троян - Калейца 79.20 лв. 45.00 лв. 43.18 % 24.00 лв. 69.70 %
Троян - Балканец 105.60 лв. 70.00 лв. 33.71 % 30.00 лв. 71.59 %
Троян – Г. Желязна 206.70 лв. 153.00 лв. 25.98 % 62.01 лв. 70.00 %
Троян – Ст. село 186.30 лв. 138.40 лв. 25.60 % 55.81 лв. 70.00 %
Троян - Борима 165.36 лв. 123.00 лв. 25.62 % 49.60 лв. 70.00 %
Троян – Д. дол 124.02 лв. 92.30 лв. 25.58 % 37.21 лв. 70.00 %
Троян - Ловеч 165.36 лв. 123.00 лв. 25.62 % 49.60 лв. 70.00 %
Троян –  разклон Казачево, р. Абланица, р. Лешница 124.02 лв. 92.30 лв. 25.58 % 37.21 лв. 70.00 %

 

Лицата, получаващи пенсия
дестинация реална цена на карта цена до 01.02.2023 г. % намаление до 01.02.2023 г. цена от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. % намаление до 31.12.2023 г.
Вътрешноградска 78.00 лв. 35.00 лв. 55.13 % 30.00 лв. 61.54 %
Троян – Ч. Осъм 150.00 лв. 65.00 лв. 56.67 % 55.00 лв. 63.33 %
Троян - Орешак 120.00 лв. 55.00 лв. 54.17 % 48.00 лв. 60.00 %
Троян - Чифлик 198.00 лв. 91.00 лв. 54.04 % 82.00 лв. 58.59 %
Троян - Шипково 198.00 лв. 82.00 лв. 58.59 % 80.00 лв. 59.60 %
Троян - Калейца 108.00 лв. 45.00 лв. 58.33 % 40.00 лв. 62.96 %
Троян - Балканец 144.00 лв. 70.00 лв. 51.39 % 61.00 лв. 57.64 %
Троян – Г. Желязна 206.70 лв. 153.00 лв. 25.98 % 124.02 лв. 70.00 %
Троян – Ст. село 186.30 лв. 138.40 лв. 25.60 % 111.62 лв. 40.00 %
Троян - Борима 165.36 лв. 123.00 лв. 25.62 % 99.22 лв. 40.00 %
Троян – Д. дол 124.02 лв. 92.30 лв. 25.58 % 74.41 лв. 40.00 %
Троян - Ловеч 165.36 лв. 123.00 лв. 25.62 % 99.22 лв. 40.00 %
Троян – разклон Казачево, р. Абланица, р. Лешница 124.02 лв. 92.30 лв. 25.58 % 74.41 лв. 40.00 %

Споделяне