Съобщения във връзка с изграждане на паркинг зад АИР и строително-ремонтни дейности на ул. „Ангел Кънчев“

От 06.03.2023 г. /понеделник/, във връзка с изграждане на паркинг в кв. 513 /зад АИР/, гр. Троян, започва извозването на отпадъците от премахване на сграда общинска собственост, находяща се в ПИ 73198.504.444, с адрес ул. „Васил Левски“ №69, гр. Троян, с идентификатор 73198.504.444.3 по кадастралната карта на гр. Троян, след което ще започнат и строителните работи по изграждане на паркинга, което ще възпрепятства влизането на пътни превозни средства по ул. „Еделвайс“. Необходимо е гражданите да отстранят от строителната площадка личните си пътни превозни средства в часовия период (08:00 – 17:00 ч.) до приключване на строителните работи.

На 07.03.2023 г. /вторник/, поради изпълнението на обект „Текущ ремонт тротоари в град Троян“, ще започнат строително-ремонтни работи на ул. „Ангел Кънчев“ (от кръстовище с ул. „Христо Ботев“ до кръстовище с ул. „Феликс Каниц“), което ще възпрепятства влизането на пътни превозни средства. Необходимо е гражданите да отстранят от строителната площадка личните си и служебни пътни превозни средства в часовия период (08:00 – 17:00 ч.) до приключване на строителните работи.

Благодарим за вашето разбиране и молим да ни извините за причиненото неудобство!

---

Община Троян

Споделяне