Почистиха нерегламентирани сметища в община Троян

След подадени сигнали в Община Троян от кметове и кметски наместници бяха установени няколко нерегламентирани сметища на територията на общината -  под железопътния мост при разклона за с. Калейца, в селата Врабево, Дебнево, Старо село и Добродан. Извършени бяха дейности по събиране и натоварване на отпадъците с багер и разтоварване на отпадъците от ОП „ Комунални услуги“ – Троян.

Въпреки че РИОСВ периодично прави предписания за почистване, които се изпълняват, отпадъци се натрупват, изхвърлени от недобросъвестни граждани.

В тази връзка, Община Троян призовава гражданите да бъдат отговорни към природата и населеното място, в което живеят, и да не изхвърлят битов и строителен отпадък нерегламентирано.

---

Община Троян

Споделяне