Стартира реконструкцията на Централния кооперативен пазар в град Троян

Официално откриване на строителната площадка на Централен кооперативен пазар Официално откриване на строителната площадка на Централен кооперативен пазар

На 20 април беше официалното откриване на строителната площадка на Централен кооперативен пазар с инвестиционен проект за "Естетизиране на облика на общинския пазар в град Троян и инфраструктурата - етапно строителство".

Целта на проекта е изграждането на съвременен пазар с цялостен нов облик, подобрени условия на обитаване и организация в два режима на работа – в пазарен и в непазарен ден, както и достъпност на средата за хора в неравностойно положение.

Откриване на събитието от Северина Борджукова:

За изпълнител на строително-ремонтните дейности е избрана фирма "Евробулпроджект" ЕООД – град София с управител Иван Иванов.

Авторският надзор ще се осъществява от фирмата, разработила идейния, техническия и работен проект – фирма  "АДА – Агенция дизайн и архитектура" АД – град София, представлявана от арх. Радомира Дамянова – изпълнителен директор.

Проектантската и строителната фирма проектираха и изградиха преди няколко години  и Малкият пазар в Троян.

Строителен надзор ще се упражнява от фирма "Троя Консулт" ЕООД – град Троян, с управител инж. Дилян Енкин.

Финансирането на проекта е чрез дългосрочен кредит от Алианц Банк България АД с активното съдействие на г-н Момчил Акимов – регионален мениджър на Регион Север.

Стойността на проекта възлиза на 2 770 284 лв. с включено ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е 265 календарни дни.

На официалното откриване на строителната площадка кметът на общината – г-жа Донка Михайлова, и областният управител – инж. Светослав Славчев, пожелаха на строителите спорна и безпроблемна работа!

Приветствие от областния управител Светослав Славчев:


Изявление на Росен Веселинов - управител на Общинския пазар:


Иван Иванов - изпълнител на Строително-ремонтните дейности - фирма "Евробулпроджект" - ЕООД - София:


Отец Войден отслужва молебен за здраве:


Арх. Пантелеев - проектант:


С изпълнението на предвидения ремонт и реконструкция не само ще се подобри външният вид и материално-техническата база, но и ще се осигурят приятни условия за провеждане на традиционния пазар в четвъртък – любим за всички троянци.

Споделяне