Пробите на питейната вода в Троян съответстват на изискванията за качество на водата

Питейната вода в Троян отговаря на изискванията Питейната вода в Троян отговаря на изискванията

Във връзка с изтекла информация за евентуално замърсяване на водата във водопреносната мрежа на Община Троян и поетия ангажимент от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, беше извършено  извънредно изследване на проби на питейни води от града. Пробите да взети от РЗИ – Ловеч в СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян, МБАЛ и ДГ „Здравец“.

Резултатите вече са готови и място за тревога и притеснение у гражданите няма. „Всички проби съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.“

Сертификатите за контрол се съхраняват при еколозите на Община Троян. Общината продължава да настоява пред ВиК “Стенето” и пред неговия собственик - Общински съвет - Троян за решение на хроничните проблеми на водоснабдяването, които многократно са поставяни.

---

Община Троян

Споделяне