Ремонт на сградите на Музея на занаятите в Троян – старото училище и бившият турски конак

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян

Поради големия обществен интерес към ремонта на емблематични за Троян сгради – на старото училище и бившия турски конак, които днес са предоставени на Музея на занаятите, предоставям и повече информация.

Единият проект с точно наименование: „Ремонт и реставрация на сградата на „Музей на занаятите” е на стойност 116 876 или 140 251лв. с ДДС, ЗП - 436,11 м2, РЗП - 923,29 м2.

Другият е: Фасадна реставрация и консервация на сграда за култура и изкуство – „Конака” - 80 921 лв. или 97 106 лв. с ДДС

Проектите са одобрени за финансиране по програмата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности на Министерството на културата през 2022 г, Това са текущи ремонти.

Какво налага ремонтните дейности? Мотивировката е в описанието на проектната документация:

За централна сграда:

Конструктивно сградата няма видими деформации и напуквания и е в добро състояние. Напукана е част от бялата мазилка на места по фасадите. По същата има паяжини и мухлясали с паразити участъци. Корнизът на сградата по всички фасади е обхванат от тях. Обшивката по стрехата на места е компрометирана и прогнила.     Каменният цокъл на приземния етаж на места е фугиран с циментов разтвор. Дървената дограма – прозорците са с изпадал маджун и стъклата едва се крепят. Същата дървена дограма е провиснала и прегоряла от слънцето и атмосферните влияния. Изградената рампа за хора в неравностойно положение на северозападната фасада се нуждае от ремонт. Водите от градинката на югоизточната фасада проникват в основите на сградата и овлажняват каменните зидове. Всичко това са констатации на проектанта арх. Драгомир Йосифов от Велико Търново. Проектирането и съгласуването с Националния институт за недвижимо културно наследство се случи през 2021 г.

Ремонтът включва следните видови дейности:

 • Почистване внимателно на цялата компрометирана мазилка.
 • Почистването на каменните зидове се извършва с подходящи инструменти, като се внимава да не се разрушава и уврежда камъкът. 
 • Изчистване на циментовите фуги на каменната зидария и префугиране по рецепта и под наблюдението на консерватор-реставратор.
 • Изчистване на каменната зидария чрез бластиране.
 • Фугиране с нов материал - на варова основа по рецепта на консерватор-реставратор.
 • Обработка на каменната зидария чрез хидрофобизиране под наблюдението на консерватор-реставратор.
 • Фасадите от каменна зидария трябва да бъдат измити с пароструйна апаратура, пригодена за работа върху паметници на културното наследство, напр. на компанията Керхер, с контрол на температура и налягане. Правят се проби за отделните компоненти - тухла, мазилка, камък за избор на оптимални параметри. Предимството на измиването с гореща пара е, че напълно се отстраняват всички замърсявания и биологични наслоявания.
 • След почистване на стените те трябва да изсъхнат напълно. Ако има остатъци от микроорганизми, местата се обработват с биоциден препарат. След основното измиване стените трябва да се почистят добре от вероятни остатъци от обрушените структури с четка или с въздушна струя.
 • Каменните зидове ще се префугират с кит, съдържащ гасена вар и цимент 1:1, като свързвател /обемно/ и две части пясък за пълнител /т.е. 1:2/.
 • Полага се силикатен  дълбоко проникващ заздравяващ основата грунд.
 • Хастарна мазилка. Изключително добре притисната и изравнена. Служи за изравняване на кривини в части от оригиналната мазилка и положените нови такива.
 • Фина завършваща мазилка и армираща мрежа, добре изгладена и прецизно изравнена.
 • Всички мазилкови фасадни повърхности да се прецизират преди боядисване, прешлайфани отделни участъци и нанесен силикатен грунд.
 • Боядисване с бяла варова боя няколко ръце по всички фасади.

Дейностите в Конака

 • Почистване на каменната зидария чрез водно бластиране, префугиране, хидрофобизация на каменната зидария, боядисване на фасади с бяла боя на  варова основа, консервиране на всички дървени и метални елементи, направа и на отводнителна канавка.
 • Всички дървени елементи на сградата на конака ще бъдат обмазани с огнезащитен лак, а металните подлежат на антикорозионна обработка.

Съгласно сключените договори, ремонтите трябва да приключат до 3. септември. 2023 г.

С реализирането и на тези два проекта може да се каже, че всички музейни обекти - общинска собственост, са цялостно обновени, добре поддържани и стопанисвани, което се дължи и на партньорството и подкрепата на местната власт, на кмета г-жа Михайлова.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне