ИПЖЗ – Троян – домакин на Международна научна конференция „Екологични проблеми на планинското земеделие“

Селскостопанската академия – гр. София, ИПЖЗ – Троян, и федерацията на научно-техническите съюзи организират 26-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2023г. Темата беше „Екологични проблеми в планинското земеделие“.

Конференцията се организира под патронажа на министъра на земеделието и председателя на Селскостопанската академия и бе открита от кмета на Община Троян - г-жа Донка Михайлова – специален гост на събитието.

На конференцията присъстваха г-жа Валентина Васильонова – председател на ФНЗС към КНСБ, проф. Радев – зам. декан на Аграрния факултет към Тракийския университет, гр. Стара Загора,  както и учени от университети в страната, научни институти, научни центрове и опитни станции от чужбина.

Участие в конференцията взеха още Научно-практическият институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина, Максимовка, Република Молдова, Институт по фуражни култури, Крушевац, Р. Сърбия, Институт по селскостопански изследвания, Трубско, Р. Чехия, университетът „Св. св. Кирил и Методий“, факултет по ветеринарна медицина, Скопие, Република Северна Македония, институт по животновъдство в степните райони „Аскания Нова“, Украйна, Изследователски институт по животновъдство, Монголският университет по природни науки, Улан Батор, Монголия, училище по агроекология, Монголски университет по природни науки, Улан Батор,Факултет по земеделие, катедра животновъдни науки, Университет Улудаг, Бурса, Р. Турция, Държавен биотехнологичен университет, Харков, Украйна.

Темите, които бяха обсъдени по време на конференцията, са разделени в 4 направления: „Животновъдство”, „Фуражно производство, ливадарство”, „Трайни насаждения” и „Общо земеделие”.

В първия ден на конференцията бяха изнесени 4 пленарни доклада от чуждестранни гости, като за двата дни на конференцията бяха представени и дискутирани общо 35 доклада и 169 броя постера в четирите направления.

В рамките на конференцията бе подписан договор за двустранно сътрудничество между Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, и Факултета по земеделие, катедра животновъдни науки, Университет Улудаг, Бурса, Р. Турция.

Споделяне